2015-09-28 14:59

2015-09-28 14:59

Nyfiken på asylprocessen?

ARVIKA

Varför söker människor asyl och hur fungerar asylprocessen? För den som vill veta mer arrangerar Arvika bibliotek en informationskväll, nu på torsdag, den 1 oktober.

På plats för att informera och svara på frågor finns då Inga-Lena Nilsson från Röda korsets asylteam i Värmland. Samma kväll berättar också programgruppen i Glava om aktiviteter för asylsökande, det sker på bygdekontoret i Glava. Informationskvällen är ett samarrangemang mellan Arvika Bibliotek, NBV, Röda korset och Glava bygdekontor.

På plats för att informera och svara på frågor finns då Inga-Lena Nilsson från Röda korsets asylteam i Värmland. Samma kväll berättar också programgruppen i Glava om aktiviteter för asylsökande, det sker på bygdekontoret i Glava. Informationskvällen är ett samarrangemang mellan Arvika Bibliotek, NBV, Röda korset och Glava bygdekontor.