2015-09-25 12:57

2015-09-25 12:57

Elever leker oskyddat

ARVIKA: Efterlyser säkrare skolgårdar

Trafiksäkerhet. I april 2014 diskuterade Robert Aronius (C) trafiksäkerhet kring Arvikas skolor. Som ett exempel nämndes Glava skola, där vägen passerar precis utanför skolgården, och dessutom är belägen högre än själva skolgården.

Han yrkade i sin motion till fullmäktige att vajerräcken/skyddsräcken skulle sättas upp vid de vägar som gränsar till skolor i kommunen. Motionen avslogs men KF gav förvaltningen i uppdrag att föra frågan om trafiksäkerhetshöjande åtgärder till trafikverket.

Förra veckan hörde en bekymrad läsare och förälder i Glava av sig till AN. Inget har hänt. Som exempel nämner han skolorna i Glava och Sulvik.

– Där barnen leker på skolgårdarna i dag får det inte utföras arbeten utan avspärrningar, säger han.

Det han refererar till är väg- och dikesarbeten, där reglerna är mycket tydliga för vilka avstånd, hastigheter och avspärrningar som gäller, för olika typer av arbeten vid väg.

I Glava är det 40-väg utanför skolan, en hastighet som inte alltid hålls och det har skett avåkningar vid och i närheten av skolgården.

– Det enda som skiljer skolgården och deras lekområden från vägen är ett staket. Sen gör nivåskillnaden som är där, det ännu farligare, eftersom vägen ligger högre, säger föräldern.

Han berättar också att eleverna går på bussen, på andra sidan vägen, mot kyrkan till och att önskemål om ett övergångsställe förts på tal flera gånger, utan resultat.

Vid skolan i Sulvik ligger en fotbollsplan ut mot väg 172. Här är hastighetsbegränsningen 80 kilometer i timmen. Vid infarten till skolan (väg 650 mot Åmotfors) är det 70-väg. Mot 172:an finns ett stängsel uppsatt, men inget som stoppar en tung lastbil. Längs väg 650 finns inget staket uppsatt och här leker barnen ofta vid bäcken i dikeskanten berättar Robert Aronius, som var den som skrev motionen om trafiksäkerhet vid skolorna.

– Vad händer om en lastbil som kommer uppifrån svänger mot Åmotfors och det släpper i kurvan? Då ligger den på planen eller i bäcken!

– Nu när det regnat så mycket är dessutom vattenståndet i bäcken väldigt högt, säger han.

Det i sig anser han vara en risk.

Motionen han skrev fick inget mer gehör än att trafikverket skulle kontaktas gällande trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolorna. Kommunen fick som svar att trafikverket var nöjda med hastigheten runt skolorna och att trafikverket vill ”se trafikmiljön i ett större perspektiv genom en åtgärdsvalsstudie”.

– Jag ville att säkerheten skulle ses över vid alla skolor. Det förekommer i Arvika kommun skolor som har så dålig säkerhet att det är risk för barns hälsa, säger Robert Aronius.

Vajerräcken längs gränsen till skolgårdarna i Glava och Sulvik anser han skulle vara en förbättring.

– Kan vi inte titta: vad kostar det?

Han yrkade i sin motion till fullmäktige att vajerräcken/skyddsräcken skulle sättas upp vid de vägar som gränsar till skolor i kommunen. Motionen avslogs men KF gav förvaltningen i uppdrag att föra frågan om trafiksäkerhetshöjande åtgärder till trafikverket.

Förra veckan hörde en bekymrad läsare och förälder i Glava av sig till AN. Inget har hänt. Som exempel nämner han skolorna i Glava och Sulvik.

– Där barnen leker på skolgårdarna i dag får det inte utföras arbeten utan avspärrningar, säger han.

Det han refererar till är väg- och dikesarbeten, där reglerna är mycket tydliga för vilka avstånd, hastigheter och avspärrningar som gäller, för olika typer av arbeten vid väg.

I Glava är det 40-väg utanför skolan, en hastighet som inte alltid hålls och det har skett avåkningar vid och i närheten av skolgården.

– Det enda som skiljer skolgården och deras lekområden från vägen är ett staket. Sen gör nivåskillnaden som är där, det ännu farligare, eftersom vägen ligger högre, säger föräldern.

Han berättar också att eleverna går på bussen, på andra sidan vägen, mot kyrkan till och att önskemål om ett övergångsställe förts på tal flera gånger, utan resultat.

Vid skolan i Sulvik ligger en fotbollsplan ut mot väg 172. Här är hastighetsbegränsningen 80 kilometer i timmen. Vid infarten till skolan (väg 650 mot Åmotfors) är det 70-väg. Mot 172:an finns ett stängsel uppsatt, men inget som stoppar en tung lastbil. Längs väg 650 finns inget staket uppsatt och här leker barnen ofta vid bäcken i dikeskanten berättar Robert Aronius, som var den som skrev motionen om trafiksäkerhet vid skolorna.

– Vad händer om en lastbil som kommer uppifrån svänger mot Åmotfors och det släpper i kurvan? Då ligger den på planen eller i bäcken!

– Nu när det regnat så mycket är dessutom vattenståndet i bäcken väldigt högt, säger han.

Det i sig anser han vara en risk.

Motionen han skrev fick inget mer gehör än att trafikverket skulle kontaktas gällande trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolorna. Kommunen fick som svar att trafikverket var nöjda med hastigheten runt skolorna och att trafikverket vill ”se trafikmiljön i ett större perspektiv genom en åtgärdsvalsstudie”.

– Jag ville att säkerheten skulle ses över vid alla skolor. Det förekommer i Arvika kommun skolor som har så dålig säkerhet att det är risk för barns hälsa, säger Robert Aronius.

Vajerräcken längs gränsen till skolgårdarna i Glava och Sulvik anser han skulle vara en förbättring.

– Kan vi inte titta: vad kostar det?