2015-09-23 13:33

2015-09-23 13:33

Stal gamla datorer

KOPPOM

Någon har tagit sig in på Lundens återvinningscentral i Koppom och stulit elektronik.

Stölden har skett någon gång mellan den 19-20 september.

Datorer som förvarades i en öppen container/skjul har stulits. Det är oklart hur många datorer som saknas.

Stölden har skett någon gång mellan den 19-20 september.

Datorer som förvarades i en öppen container/skjul har stulits. Det är oklart hur många datorer som saknas.