2015-09-17 18:37

2015-09-17 18:42

Foto: Magnus Högberg

Hus omringat när bäck delade på sig

SULVIK

Ett äldre par boende i ett hus i Sulvik utanför Arvika, fick på torsdagen en mycket obehaglig överraskning när en bäck i närheten av deras hus plötsligt delade på sig och mer eller mindre omringade deras hus.

Det var förmodligen det myckna regnandet som gjort att bäcken beslutat sig för den något ovanliga manövern och på så vis mer eller mindre ha avskärmat huset.

– Bäcken rinner från skogen i närheten av fastigheten och hade delat sig så att det rann vatten på båda sidor om huset, säger Lars-Erik Karlsson, räddningschef i beredskap i Arvika.

Husägarna fann ingen annan råd än att ringa räddningstjänsten som snabbt tog sig till platsen.

– Vi fick dit grävmaskiner och ordnade till en fördämning så att bäcken höll sig där den skulle, säger Lars-Erik Karlsson som konstaterar att det handlat om ett mycket snabbt förlopp.

– Jag har sällan sett det rinna så fort.

Tack vare den snabba insatsen kunde huset räddas från det framrusande vattnet.

Det var förmodligen det myckna regnandet som gjort att bäcken beslutat sig för den något ovanliga manövern och på så vis mer eller mindre ha avskärmat huset.

– Bäcken rinner från skogen i närheten av fastigheten och hade delat sig så att det rann vatten på båda sidor om huset, säger Lars-Erik Karlsson, räddningschef i beredskap i Arvika.

Husägarna fann ingen annan råd än att ringa räddningstjänsten som snabbt tog sig till platsen.

– Vi fick dit grävmaskiner och ordnade till en fördämning så att bäcken höll sig där den skulle, säger Lars-Erik Karlsson som konstaterar att det handlat om ett mycket snabbt förlopp.

– Jag har sällan sett det rinna så fort.

Tack vare den snabba insatsen kunde huset räddas från det framrusande vattnet.