2015-09-17 06:00

2015-09-23 08:34

Eda står utan demenssjuksköterska

EDA: Får börja om från början med rekryteringen

Eda kommun söker åter igen en demenssjuksköterska till äldreomsorgen efter ett avhopp från tjänsten. Nu har man stått utan den kompetensen i över ett år.

– Tyvärr får vi börja om igen, konstaterar områdeschefen Ulrika Johansson.

Före sommaren trodde man inom vården och omsorgen att man lyckats nå en lösning. Tjänsten tillsattes, men de första månaderna har personen i fråga arbetat som vanlig sjuksköterska för att klara semesterperioden. Efter sommaren var det meningen att arbetet skulle inriktas på demensvården. Så blev det alltså inte, utan nu måste kommunen göra en ny rekrytering.

En översyn

Förra gången visade det sig inte vara helt lätt att hitta någon med den specialkompetensen. Överlag är det ju brist på sjuksköterskor.

Men behovet av en demenssjuksköterska, som kan jobba med stöd och rådgivning till personer med demens och deras anhöriga, men också med handledning av personal, kvarstår.

Demenssjuksköterskans första uppgift skulle varit att göra en översyn av antalet personer med demenssjukdom i kommunen för att få en helhetsbild av behovet av stödinsatser.

– Vi behöver en grund att stå på. Hur ser framtidens behov ut, och även nutida behov förstås, säger Ulrika Johansson.

Det arbetet skulle ha påbörjats i början av hösten, men får nu skjutas på framtiden tills man fått någon på tjänsten.

Andra erfarenheter

Lyckas man inte rekrytera någon sjuksköterska med inriktning på demensvård får man, liksom man gjorde i våras, väga samman andra kompetenser och erfarenheter som kan göra en person lämplig för jobbet.

– Tyvärr får vi börja om igen, konstaterar områdeschefen Ulrika Johansson.

Före sommaren trodde man inom vården och omsorgen att man lyckats nå en lösning. Tjänsten tillsattes, men de första månaderna har personen i fråga arbetat som vanlig sjuksköterska för att klara semesterperioden. Efter sommaren var det meningen att arbetet skulle inriktas på demensvården. Så blev det alltså inte, utan nu måste kommunen göra en ny rekrytering.

En översyn

Förra gången visade det sig inte vara helt lätt att hitta någon med den specialkompetensen. Överlag är det ju brist på sjuksköterskor.

Men behovet av en demenssjuksköterska, som kan jobba med stöd och rådgivning till personer med demens och deras anhöriga, men också med handledning av personal, kvarstår.

Demenssjuksköterskans första uppgift skulle varit att göra en översyn av antalet personer med demenssjukdom i kommunen för att få en helhetsbild av behovet av stödinsatser.

– Vi behöver en grund att stå på. Hur ser framtidens behov ut, och även nutida behov förstås, säger Ulrika Johansson.

Det arbetet skulle ha påbörjats i början av hösten, men får nu skjutas på framtiden tills man fått någon på tjänsten.

Andra erfarenheter

Lyckas man inte rekrytera någon sjuksköterska med inriktning på demensvård får man, liksom man gjorde i våras, väga samman andra kompetenser och erfarenheter som kan göra en person lämplig för jobbet.