2015-09-16 13:43

2015-09-16 14:09

Mörk framtid för solcells-fabrik

HILLRINGSBERG: Klarade inte finansieringen

Framtiden för solcellstillverkningen i Hillringsberg är åter oviss sedan konkursförvaltaren Peter Rimo och den största fordringsägaren, Westra Wermlands Sparbank, avbrutit kontakterna med den tilltänkta köparen.

Iran-kanadensaren Hassan Rajabali Bana skulle enligt planerna ha tagit över Swemodules tillverkning av solmoduler i Hillringsberg den 1 september efter företagets konkurs i mars månad. Så blir det dock inte då Bana inte kunnat betala köpet enligt det ursprungliga upplägget.

– Det är huvudsakligen betalningsvillkoren vi inte kommit överens om. Banken och jag har därför beslutat i samråd att avbryta kontakterna. En rad punkter har korrigerats över tiden men vi har inte nått fram, säger Rimo.

Framtid

Rimo beklagar det inträffade men anser att man gjort vad man kunnat för att få till en uppgörelse. Att en fortsatt produktion inte kunnat säkras är dubbelt olyckligt enligt Rimo då branschen bedöms ha stora framtidsmöjligheter även om affärsgrenen för dagen är mycket konkurrensutsatt.

– Det kommer att finnas ett stort behov framöver, kanske särskilt i mera underutvecklade länder. Men det är en svår bransch, det krävs kapital och att man har en orderstock som är betydande samtidigt som vinstutrymmet är litet.

Fortsätter

Peter Rimo har dock inte gett upp försöken att hitta en ny ägare för Swemodule utan har fått bankens förtroende att fortsätta sonderingarna. Sedan tidigare finns intressenter även om dessa inte varit lika tydliga som Iran-kanadensaren Hassan Rajabali Bana.

– Jag vill fortfarande vara optimist och det vore väldigt tråkigt om man skulle behöva bära ut maskinerna ur fabriken och sälja dem separat. Man får dock ha en avvaktande känsla för möjligheterna att hitta en lösning.

Tidsfaktor

Ju längre tiden går ju fler problem tornar upp. Anställda Arvika Nyheter tidigare pratat med har börjat söka nya jobb och rent tekniskt blir maskinparken äldre även om den fortfarande håller mycket hög klass

– Än har inte utvecklingen gått förbi Hillringsberg, säger Peter Rimo. Det är bara att kavla upp skjortärmarna och jobba för att försöka hitta en lösning.

Iran-kanadensaren Hassan Rajabali Bana skulle enligt planerna ha tagit över Swemodules tillverkning av solmoduler i Hillringsberg den 1 september efter företagets konkurs i mars månad. Så blir det dock inte då Bana inte kunnat betala köpet enligt det ursprungliga upplägget.

– Det är huvudsakligen betalningsvillkoren vi inte kommit överens om. Banken och jag har därför beslutat i samråd att avbryta kontakterna. En rad punkter har korrigerats över tiden men vi har inte nått fram, säger Rimo.

Framtid

Rimo beklagar det inträffade men anser att man gjort vad man kunnat för att få till en uppgörelse. Att en fortsatt produktion inte kunnat säkras är dubbelt olyckligt enligt Rimo då branschen bedöms ha stora framtidsmöjligheter även om affärsgrenen för dagen är mycket konkurrensutsatt.

– Det kommer att finnas ett stort behov framöver, kanske särskilt i mera underutvecklade länder. Men det är en svår bransch, det krävs kapital och att man har en orderstock som är betydande samtidigt som vinstutrymmet är litet.

Fortsätter

Peter Rimo har dock inte gett upp försöken att hitta en ny ägare för Swemodule utan har fått bankens förtroende att fortsätta sonderingarna. Sedan tidigare finns intressenter även om dessa inte varit lika tydliga som Iran-kanadensaren Hassan Rajabali Bana.

– Jag vill fortfarande vara optimist och det vore väldigt tråkigt om man skulle behöva bära ut maskinerna ur fabriken och sälja dem separat. Man får dock ha en avvaktande känsla för möjligheterna att hitta en lösning.

Tidsfaktor

Ju längre tiden går ju fler problem tornar upp. Anställda Arvika Nyheter tidigare pratat med har börjat söka nya jobb och rent tekniskt blir maskinparken äldre även om den fortfarande håller mycket hög klass

– Än har inte utvecklingen gått förbi Hillringsberg, säger Peter Rimo. Det är bara att kavla upp skjortärmarna och jobba för att försöka hitta en lösning.