2015-09-16 21:31

2015-09-16 21:31

Konsum Värmland besökte Vikenemedlemmar

BRUNSKOG

Konsum Värmland är nu mer än halvvägs i sin turné bland de butiker som hotas av nedläggning.

På onsdagskvällen besökte man Brunskog för att informera om läget för butiken i Vikene. Ett 40-tal Konsum-medlemmar hade sökt sig till mötet.

Ingvar Janson, säkerhetschef inom Konsum Värmland och ordföranden Ann-Christin Johansson var nöjda och glada med de besked som man kunde lämna. Ett besked som till 99,9 procent innebär att butiken räddas från nedläggning.

Butikschefen i Vikene, Lennart Karlsson, kunde andas ut när det beskedet kom att butiken skall finnas kvar. Han hyser ett stort förtroende till sina kunder och gläds tillsammans med kunder och medlemmar. Han meddelade också att det finns planer på utveckling i butiken, såväl in- som utvändigt.

Konsum Värmland har föreslagit att butikerna i Deje, Kristinehamn, Karlskoga (Skranta) och Degerfors ska läggas ner, men det definitiva beslutet kommer den 21 oktober, då förvaltningsrådet fattar beslut.

På onsdagskvällen besökte man Brunskog för att informera om läget för butiken i Vikene. Ett 40-tal Konsum-medlemmar hade sökt sig till mötet.

Ingvar Janson, säkerhetschef inom Konsum Värmland och ordföranden Ann-Christin Johansson var nöjda och glada med de besked som man kunde lämna. Ett besked som till 99,9 procent innebär att butiken räddas från nedläggning.

Butikschefen i Vikene, Lennart Karlsson, kunde andas ut när det beskedet kom att butiken skall finnas kvar. Han hyser ett stort förtroende till sina kunder och gläds tillsammans med kunder och medlemmar. Han meddelade också att det finns planer på utveckling i butiken, såväl in- som utvändigt.

Konsum Värmland har föreslagit att butikerna i Deje, Kristinehamn, Karlskoga (Skranta) och Degerfors ska läggas ner, men det definitiva beslutet kommer den 21 oktober, då förvaltningsrådet fattar beslut.