2015-09-15 14:25

2015-09-15 14:25

Lokal fond för flyktingar

ARVIKA: Gert Raiml bjuder in alla intresserade i Arvika att medverka till att det blir verklighet

Gert Raiml, som varit engagerad i flyktingfrågor i hela sitt liv, har gått ut med en förfrågan till en rad lokala aktörer i Arvika i syfte att skapa en lokal fond, där insamlade pengar ska gå till att stödja flyktingar.

– Jag har skickat ut en arbetshypotes och fått jättebra feedback. Sen kommer jag att kalla till ett möte och då får vi utse en styrgrupp som jobbar vidare med hur vi ska lägga upp det. Den kanske kan komma med nya idéer och synpunkter. Det här är början till något bra som jag hoppas ska ge resultat. Nu har en förfrågan gått ut: Är ni intresserade, vill ni vara med?

Utskicken har gått till Aktiva Arvika, kyrkan, näringslivet, frivilligorganisationer och andra föreningar som på olika sätt är engagerade i flyktingfrågan enligt Raiml.

Får mycket frågor

Ingen har kunnat undgå dagens stora flyktingströmmar till Europa och situationen för de människor som flyr från kriget i Syrien och andra oroshärdar. Gert Raiml har själv nyligen varit nere i Malmö och besökt järnvägsstationen, dit många flyktingar kommit den senaste tiden.

– Jag får mycket frågor från folk: Hur gör vi Gert? Hur kan vi hjälpa till? Nu tar vi ett helhetsgrepp på det här lokalt, så att det känns att vi gör något tillsammans. Tanken är att få in pengar till en lokal fond som ska administreras av en bank.

Intressen

Raiml har via sitt engagemang som god man för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i Arvika sett behov och exempel på vad en fond skulle kunna bidrag med.

– Det viktigaste är att så fort som möjligt integrera dem på ett bra sätt i det svenska samhället.

Många faktorer påverkar i det läget. Grundläggande behov som boende och mat står samhället för. Men det finns en del insatser som är osäkra eller svåra att finansiera eftersom kostnaderna inte ryms inom de normer för bidrag som finns.

Raiml tar som exempel möjligheten att utöva ett intresse, som musik eller idrott. För att ungdomarna ska kunna göra det behöver man kanske köpa ett instrument eller särskild utrustning.

– För deras välmående och deras integration är det viktigt att de får göra det, men ingen kan ta de kostnaderna. Då skulle fonden kunna bistå med det. Vi har möjlighet att göra vad vi vill och prioritera det vi tycker är viktigt.

Fonden skulle även kunna bistå nyanlända familjer där man ser att det finns behov av särskilda insatser snabbt. Den kan komplettera vid tillfällen då det saknas stöd i dag.

Hjälporganisationer

Raiml kan också tänka sig att fonden delas i två delar, där ena hälften går till att stötta flyktingar i Arvika, medan den andra kan lämna bidrag till väletablerade hjälporganisationer som FN:s flyktingorgan, UNHCR, eller Läkare utan gränser för att nämna ett par exempel.

Men exakt hur upplägget av en lokal fond skulle kunna se ut kommer att diskuteras närmare när det finns en styrgrupp tillsatt.

– Jag har skickat ut en arbetshypotes och fått jättebra feedback. Sen kommer jag att kalla till ett möte och då får vi utse en styrgrupp som jobbar vidare med hur vi ska lägga upp det. Den kanske kan komma med nya idéer och synpunkter. Det här är början till något bra som jag hoppas ska ge resultat. Nu har en förfrågan gått ut: Är ni intresserade, vill ni vara med?

Utskicken har gått till Aktiva Arvika, kyrkan, näringslivet, frivilligorganisationer och andra föreningar som på olika sätt är engagerade i flyktingfrågan enligt Raiml.

Får mycket frågor

Ingen har kunnat undgå dagens stora flyktingströmmar till Europa och situationen för de människor som flyr från kriget i Syrien och andra oroshärdar. Gert Raiml har själv nyligen varit nere i Malmö och besökt järnvägsstationen, dit många flyktingar kommit den senaste tiden.

– Jag får mycket frågor från folk: Hur gör vi Gert? Hur kan vi hjälpa till? Nu tar vi ett helhetsgrepp på det här lokalt, så att det känns att vi gör något tillsammans. Tanken är att få in pengar till en lokal fond som ska administreras av en bank.

Intressen

Raiml har via sitt engagemang som god man för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i Arvika sett behov och exempel på vad en fond skulle kunna bidrag med.

– Det viktigaste är att så fort som möjligt integrera dem på ett bra sätt i det svenska samhället.

Många faktorer påverkar i det läget. Grundläggande behov som boende och mat står samhället för. Men det finns en del insatser som är osäkra eller svåra att finansiera eftersom kostnaderna inte ryms inom de normer för bidrag som finns.

Raiml tar som exempel möjligheten att utöva ett intresse, som musik eller idrott. För att ungdomarna ska kunna göra det behöver man kanske köpa ett instrument eller särskild utrustning.

– För deras välmående och deras integration är det viktigt att de får göra det, men ingen kan ta de kostnaderna. Då skulle fonden kunna bistå med det. Vi har möjlighet att göra vad vi vill och prioritera det vi tycker är viktigt.

Fonden skulle även kunna bistå nyanlända familjer där man ser att det finns behov av särskilda insatser snabbt. Den kan komplettera vid tillfällen då det saknas stöd i dag.

Hjälporganisationer

Raiml kan också tänka sig att fonden delas i två delar, där ena hälften går till att stötta flyktingar i Arvika, medan den andra kan lämna bidrag till väletablerade hjälporganisationer som FN:s flyktingorgan, UNHCR, eller Läkare utan gränser för att nämna ett par exempel.

Men exakt hur upplägget av en lokal fond skulle kunna se ut kommer att diskuteras närmare när det finns en styrgrupp tillsatt.