2015-09-14 10:33

2015-09-14 10:33

Ritz ska rustas upp

ARVIKA: Läggs in i investeringsbudgeten

En upprustning av Ritz har tagit ett rejält kliv framåt då Arvika kommun bestämt sig för att lägga in en sådan i sin kommande investeringsbudget.

En utbyggnad alternativt upprustning av Ritz har diskuterats i åtskilliga år där flera valmöjligheter funnits på dagordningen. På senaste mötet i kommunledningsutskottet satte kommunledningen i alla fall ner en fot i frågan.

– Vi ska gå vidare med alternativ två, det vill säga en upprustning inom befintliga väggar, säger kommunalrådet Peter Söderström (S). Det blir alltså en upprustning men ingen utbyggnad, det senare var ju det stora och dyraste alternativet. Nu ska vi sätta oss ner och ta fram en fördjupad kalkyl för upprustningen och sedan lägga in den i investeringsbudgeten.

Grova drag

Alternativ två är visserligen inte detaljprojekterad men innebär i grova drag en uppfräschning av lokalerna inkluderat ny ventilation och att hela huset ska kunna användas.

– Vi bedömer i dag att upprustningen inkluderat bättre tillgänglighet kommer att kosta mellan 25-30 miljoner kronor och att driftkostnaden blir cirka fyra miljoner kronor per år. Det stora alternativet, med en utbyggnad både uppåt och åt sidan, skulle kosta runt 60-65 miljoner kronor, få en driftkostnad på runt åtta miljoner kronor och dessutom kräva en detaljplaneändring.

Olika hyror

Ett argument för att välja alternativ två har dessutom enligt Söderström varit att kommunen då kan ha en differentierad hyressättning, alltså en lägre hyra för föreningar och andra ideella krafter och en högre för privata och kommersiella ändamål.

– Ju högre driftbudget ju svårare är det att ha en differentierad hyra. Skulle vi ha fläskat på med det stora alternativet hade det inte gått.

Konkurrens

Även om kommunen nu tagit ett rejält kliv framåt vad gäller framtidens Ritz är en upprustning ännu inte helt i hamn, investeringsbudgeten kommer ju att innehålla flera projekt som Ritz ska konkurrera med.

– Först och främst handlar det om att ta fram en kalkyl så att vi vet mera exakt vad en upprustning kommer att kosta, sedan kan det ta några år innan detta kan förverkligas. Exempel på sådant som ”konkurrerar” är en ny sporthall och en ny bokbuss.

En början

Även om en upprustning eventuellt dröjer några år har kommunen bestämt sig för att så snart som möjligt sätta in en handikapptoalett – i entréplanet, vilken ska möjliggöra att huset på kort sikt kan öppnas upp på allvar.

Kommunledningsutskottet var enigt i sitt beslut:

– Kul att vi satt ner foten och får in det här i investeringsbudgeten. Ritz är ett viktigt hus, säger Söderström.

Något skriftligt underlag som var offentligt fanns inte inför beslutet. Folkpartiet genom Gösta Frödin förespråkar det dyrare alternativet, FP är dock inte med i kommunledningsutskottet.

En utbyggnad alternativt upprustning av Ritz har diskuterats i åtskilliga år där flera valmöjligheter funnits på dagordningen. På senaste mötet i kommunledningsutskottet satte kommunledningen i alla fall ner en fot i frågan.

– Vi ska gå vidare med alternativ två, det vill säga en upprustning inom befintliga väggar, säger kommunalrådet Peter Söderström (S). Det blir alltså en upprustning men ingen utbyggnad, det senare var ju det stora och dyraste alternativet. Nu ska vi sätta oss ner och ta fram en fördjupad kalkyl för upprustningen och sedan lägga in den i investeringsbudgeten.

Grova drag

Alternativ två är visserligen inte detaljprojekterad men innebär i grova drag en uppfräschning av lokalerna inkluderat ny ventilation och att hela huset ska kunna användas.

– Vi bedömer i dag att upprustningen inkluderat bättre tillgänglighet kommer att kosta mellan 25-30 miljoner kronor och att driftkostnaden blir cirka fyra miljoner kronor per år. Det stora alternativet, med en utbyggnad både uppåt och åt sidan, skulle kosta runt 60-65 miljoner kronor, få en driftkostnad på runt åtta miljoner kronor och dessutom kräva en detaljplaneändring.

Olika hyror

Ett argument för att välja alternativ två har dessutom enligt Söderström varit att kommunen då kan ha en differentierad hyressättning, alltså en lägre hyra för föreningar och andra ideella krafter och en högre för privata och kommersiella ändamål.

– Ju högre driftbudget ju svårare är det att ha en differentierad hyra. Skulle vi ha fläskat på med det stora alternativet hade det inte gått.

Konkurrens

Även om kommunen nu tagit ett rejält kliv framåt vad gäller framtidens Ritz är en upprustning ännu inte helt i hamn, investeringsbudgeten kommer ju att innehålla flera projekt som Ritz ska konkurrera med.

– Först och främst handlar det om att ta fram en kalkyl så att vi vet mera exakt vad en upprustning kommer att kosta, sedan kan det ta några år innan detta kan förverkligas. Exempel på sådant som ”konkurrerar” är en ny sporthall och en ny bokbuss.

En början

Även om en upprustning eventuellt dröjer några år har kommunen bestämt sig för att så snart som möjligt sätta in en handikapptoalett – i entréplanet, vilken ska möjliggöra att huset på kort sikt kan öppnas upp på allvar.

Kommunledningsutskottet var enigt i sitt beslut:

– Kul att vi satt ner foten och får in det här i investeringsbudgeten. Ritz är ett viktigt hus, säger Söderström.

Något skriftligt underlag som var offentligt fanns inte inför beslutet. Folkpartiet genom Gösta Frödin förespråkar det dyrare alternativet, FP är dock inte med i kommunledningsutskottet.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.