2015-09-11 14:10

2015-09-11 14:10

Trång viadukt ett problem

ÅMOTFORS: Markägare vill ha bro över järnvägen

Passage. Att ta sig med jordbruksmaskiner genom järnvägsundergången i Lerot är ofta ett problem. Undergången är smal och inte sällan får lantbrukare och skogsägare ta en omväg på 1,5 mil för att nå sina ägor. Detta har påtalats många gånger och i början av veckan sattes frågan på agendan igen.

Daniel Bäckström, centerpartist från Säffle och numera riksdagsledamot mötte i början av veckan Jonas Cajdell, Lennart Emilsson och Lars Erik Andersson för att på plats bilda sig en uppfattning om problemet.

2,76 bred

Öster om Bysjön finns undergången som vållar problem.

– Viadukten är 2,76 bred och ungefär 3,05 hög. Det är det vi har att köra efter, vi som ska igenom, säger Lars-Erik Andersson.

– Den som är hårdast drabbad är Jonas Cajdell, med 70 mjölkkor plus ungdjur och mark på båda sidor järnvägen.

Maskiner som används i lantbruket tar sig helt enkelt inte igenom undergången.

Tid och pengar

– Vi får ta en omväg på 1,5 mil omväg med bredare maskiner.

Förutom att det kostar tid och pengar, så är det problematiskt att köra stora maskiner på den hårt trafikerade riksväg 61.

– Det är med hjärtat i halsgropen vi kör där, säger Lars-Erik Andersson och berättar om stressade bilförare och lastbilschaufförer som gör våghalsade omkörningar för att ta sig förbi.

– De ska om och det spelar ingen roll. Det har hänt att mötande personbilar får stoppa när lastbilar kör om.

Ett annat problem med den trånga undergången som togs upp på mötet är om en brand skulle uppstå.

– Går inte tankbilen igenom går det snabbare att dra en tankbil från Arvika än från Charlottenberg, med tanke på omvägen de får ta.

Den trånga viadukten drar med sig många problem, exempelvis vid snöröjning.

15 miljoner

– Vi har varit i kontakt med trafikverket och vi har fått något gehör, men då är det pengarna som fattas. Tanken är att vi skulle få en bro söderut. Det skulle lösa mycket!

Eda kommun har också bidragit med en förstudie för projektet. Kostnaden för en bro skulle hamna på runt 15 miljoner kronor.

Därför jobbar boende i området hårt med att lobba för frågan just nu. Kontakter har också tagits med Region Värmland.

– Det vore ett av det största jag fick uppleva om detta fick en lösning! säger Lars-Erik Andersson.

Daniel Bäckström, centerpartist från Säffle och numera riksdagsledamot mötte i början av veckan Jonas Cajdell, Lennart Emilsson och Lars Erik Andersson för att på plats bilda sig en uppfattning om problemet.

2,76 bred

Öster om Bysjön finns undergången som vållar problem.

– Viadukten är 2,76 bred och ungefär 3,05 hög. Det är det vi har att köra efter, vi som ska igenom, säger Lars-Erik Andersson.

– Den som är hårdast drabbad är Jonas Cajdell, med 70 mjölkkor plus ungdjur och mark på båda sidor järnvägen.

Maskiner som används i lantbruket tar sig helt enkelt inte igenom undergången.

Tid och pengar

– Vi får ta en omväg på 1,5 mil omväg med bredare maskiner.

Förutom att det kostar tid och pengar, så är det problematiskt att köra stora maskiner på den hårt trafikerade riksväg 61.

– Det är med hjärtat i halsgropen vi kör där, säger Lars-Erik Andersson och berättar om stressade bilförare och lastbilschaufförer som gör våghalsade omkörningar för att ta sig förbi.

– De ska om och det spelar ingen roll. Det har hänt att mötande personbilar får stoppa när lastbilar kör om.

Ett annat problem med den trånga undergången som togs upp på mötet är om en brand skulle uppstå.

– Går inte tankbilen igenom går det snabbare att dra en tankbil från Arvika än från Charlottenberg, med tanke på omvägen de får ta.

Den trånga viadukten drar med sig många problem, exempelvis vid snöröjning.

15 miljoner

– Vi har varit i kontakt med trafikverket och vi har fått något gehör, men då är det pengarna som fattas. Tanken är att vi skulle få en bro söderut. Det skulle lösa mycket!

Eda kommun har också bidragit med en förstudie för projektet. Kostnaden för en bro skulle hamna på runt 15 miljoner kronor.

Därför jobbar boende i området hårt med att lobba för frågan just nu. Kontakter har också tagits med Region Värmland.

– Det vore ett av det största jag fick uppleva om detta fick en lösning! säger Lars-Erik Andersson.