2015-09-11 09:41

2015-09-11 09:41

Måste betala avgift efter sen miljörapport

ARVIKA

En butik i Arvika var åtta dagar sena med att lämna in en så kallad köldmedierapport till kommunens tillsynsmyndighet, i det här fallet miljöstaben. Nu måste de betala in en miljösanktionsavgift på 1000 kronor till Kammarkollegiet.

Den andra december gjordes en läckagekontroll av butikens köldmedieanläggning. Den årliga rapporten om läckagekontrollen kom in till Miljöstaben den 8 april 2015 men skulle ha varit inlämnad åtta dagar tidigare, den 31 mars. Detta regleras i förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

Den andra december gjordes en läckagekontroll av butikens köldmedieanläggning. Den årliga rapporten om läckagekontrollen kom in till Miljöstaben den 8 april 2015 men skulle ha varit inlämnad åtta dagar tidigare, den 31 mars. Detta regleras i förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.