2015-09-10 11:22

2015-09-10 11:22

Köpte tjänster för över sju miljoner

EDA: Konkurrensverket kommer med allvarligt kritik

Kritik. Eda kommun har brutit mot lagen om offentlig upphandling. Det säger Konkurrensverket som nu är klara med sin utredning gällande kommunens köp av maskin- och rörläggningstjänster utan föregående annonsering.

De totala inköpsbeloppen överstiger mycket kraftigt gränsen för direktupphandling för respektive år, konstaterar Konkurrensverket i sitt beslut, som främst tittat på köp av maskin- och rörläggartjänster från ett lokalt företag.

Som exempel nämns år 2012 då grävmaskintjänster för 1 296 000 kronor direktupphandlats. Gränsen för direktupphandling detta år var cirka 284 000 kronor. Därefter har löpande avtal, som Konkurrensverket beräknat värda fyra miljoner, 2013, och tre miljoner 2014, ingåtts.

Konkurrensverket ser mycket allvarligt på dessa otillåtna direktupphandlingar och har i granskningen sett att vissa avtal ingåtts muntligen. På grund av preskriptionsfrist har verket inte kunnat ansöka om upphandlingsskadeavgift, men skriver i sitt beslut att de kan komma att följa upp avtal tecknade efter 2014.

När en myndighet eller kommun planerar att tilldela kontrakt säger reglerna att dessa ska annonseras om summan överstiger beloppet för direktupphandlingar. Detta har underlåtits flera gånger enligt granskningen.

Enligt kommunens svar till Konkurrensverket har direktupphandlingar förekommit i projekt, där bedömningen gjorts att beloppen inte överstiger direktupphandlingsgränsen. Lagen om offentlig upphandling säger dock att upphandling av identiska varor och tjänster alltid ska sammanräknas.

De totala inköpsbeloppen överstiger mycket kraftigt gränsen för direktupphandling för respektive år, konstaterar Konkurrensverket i sitt beslut, som främst tittat på köp av maskin- och rörläggartjänster från ett lokalt företag.

Som exempel nämns år 2012 då grävmaskintjänster för 1 296 000 kronor direktupphandlats. Gränsen för direktupphandling detta år var cirka 284 000 kronor. Därefter har löpande avtal, som Konkurrensverket beräknat värda fyra miljoner, 2013, och tre miljoner 2014, ingåtts.

Konkurrensverket ser mycket allvarligt på dessa otillåtna direktupphandlingar och har i granskningen sett att vissa avtal ingåtts muntligen. På grund av preskriptionsfrist har verket inte kunnat ansöka om upphandlingsskadeavgift, men skriver i sitt beslut att de kan komma att följa upp avtal tecknade efter 2014.

När en myndighet eller kommun planerar att tilldela kontrakt säger reglerna att dessa ska annonseras om summan överstiger beloppet för direktupphandlingar. Detta har underlåtits flera gånger enligt granskningen.

Enligt kommunens svar till Konkurrensverket har direktupphandlingar förekommit i projekt, där bedömningen gjorts att beloppen inte överstiger direktupphandlingsgränsen. Lagen om offentlig upphandling säger dock att upphandling av identiska varor och tjänster alltid ska sammanräknas.