2015-09-09 06:00

2015-09-09 13:22

Arvika klättrar i "insiktsmätning"

ARVIKA: Nöjdheten ökar bland företagare

18 placeringar bättre än 2013 års resultat. Arvika kommun får högre betyg av företagare i SKL:s insiktsmätning 2015.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har för tredje gången genomfört sin undersökning som fokuserar på kommunernas myndighetsutövande gentemot företag. Företag som haft ett avslutat myndighetsärende, får en enkät skickad till sig och det är resultatet av denna som ligger till grund för undersökningen.

Medelvärdet/poängen för deltagande kommuner är ett resultat på 68. Arvika har sedan 2013 ökat från 71 till 74 enheter. Detta resultat placerar Arvika på en 20:e plats i Sverige, av 193 kommuner som svarat på undersökningen.

Myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd och markupplåtelse (ej arrende).

Bemötande får ett högt betyg i Arvika och överlag höjer sig kommunen på de områden som undersökningen tittar på.

– Det goda resultatet till trots så visar undersökningen på områden där kommunens service till företagen kan bli ännu bättre, detta gäller särskilt området information som får betyget 73 av företagarna, säger Mattias Larsson, chef, Myndighetstaben i ett pressmeddelande om undersökningen.

Effektivitet, bemötande och rättssäkerhet har angetts som de serviceområden företagarna anser viktigast.

– Självklart är det roligt att vi har gjort en sådan ökning! Nu är det bara att jobba vidare, att få ett gott bemötande när man är i kontakt med kommunen är viktigt och att vi ger en så bra service som möjligt. Att vi ökar på samtliga sex serviceområden är jättebra, säger Peter Söderström, kommunalråd, Arvika.

Eda kommun finns inte med i undersökningen. Hela undersökningen finns på skl.se

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har för tredje gången genomfört sin undersökning som fokuserar på kommunernas myndighetsutövande gentemot företag. Företag som haft ett avslutat myndighetsärende, får en enkät skickad till sig och det är resultatet av denna som ligger till grund för undersökningen.

Medelvärdet/poängen för deltagande kommuner är ett resultat på 68. Arvika har sedan 2013 ökat från 71 till 74 enheter. Detta resultat placerar Arvika på en 20:e plats i Sverige, av 193 kommuner som svarat på undersökningen.

Myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd och markupplåtelse (ej arrende).

Bemötande får ett högt betyg i Arvika och överlag höjer sig kommunen på de områden som undersökningen tittar på.

– Det goda resultatet till trots så visar undersökningen på områden där kommunens service till företagen kan bli ännu bättre, detta gäller särskilt området information som får betyget 73 av företagarna, säger Mattias Larsson, chef, Myndighetstaben i ett pressmeddelande om undersökningen.

Effektivitet, bemötande och rättssäkerhet har angetts som de serviceområden företagarna anser viktigast.

– Självklart är det roligt att vi har gjort en sådan ökning! Nu är det bara att jobba vidare, att få ett gott bemötande när man är i kontakt med kommunen är viktigt och att vi ger en så bra service som möjligt. Att vi ökar på samtliga sex serviceområden är jättebra, säger Peter Söderström, kommunalråd, Arvika.

Eda kommun finns inte med i undersökningen. Hela undersökningen finns på skl.se