2015-09-04 12:55

2015-09-04 12:55

För dyrt med ny anslutning

ARVIKA

Veine Wallins medborgarförslag om att anlägga en ny anslutning till Prästgårdsvägen, cirka 150 meter längre västerut före utfarten på länsväg 172, bemöts i en tjänsteskrivelse från Arvika kommun. I den konstateras det att det skulle innebära en avsevärd kostnad att ändra läget på in- och utfart till Västra Sund. En sådan åtgärd inryms heller inte i ”den tänkta projekteringen för vägplan Västra Sund för närvarande”.

Biträdande kommunchef Anna Wikstrand och Gatu- och trafikansvarige Håkan Gund, som har skrivit under tjänsteskrivelsen, menar också att den största andelen fordonstrafikanter som passerar järnvägsövergången vid Palmviken utgörs av boende i området och besökande till ANC. Detta med anledning av Wallins ambition om att en ny anslutning skulle innebära en avlastning av trafiken över järnvägen.

Veine Wallins medborgarförslag om att anlägga en ny anslutning till Prästgårdsvägen, cirka 150 meter längre västerut före utfarten på länsväg 172, bemöts i en tjänsteskrivelse från Arvika kommun. I den konstateras det att det skulle innebära en avsevärd kostnad att ändra läget på in- och utfart till Västra Sund. En sådan åtgärd inryms heller inte i ”den tänkta projekteringen för vägplan Västra Sund för närvarande”.

Biträdande kommunchef Anna Wikstrand och Gatu- och trafikansvarige Håkan Gund, som har skrivit under tjänsteskrivelsen, menar också att den största andelen fordonstrafikanter som passerar järnvägsövergången vid Palmviken utgörs av boende i området och besökande till ANC. Detta med anledning av Wallins ambition om att en ny anslutning skulle innebära en avlastning av trafiken över järnvägen.