2015-09-04 12:54

2015-09-04 12:54

Borde kunna avstå från plattor

ARVIKA

Mattias Forsberg (V) har skrivit två motioner som båda berör datorenheter till förtroendevalda. Enheterna är avsedda för att politikerna ska kunna ta del av och läsa nödvändiga handlingar.

Tanken är god, menar Forsberg, men dels så är de datorenheter som föreslås (Apple Ipad) dyra, dels är det många som redan har tillgång till hårdvara för att ta emot handlingarna.

Med tanke på det ekonomiska läget i kommunen borde man dels se över möjligheten att hitta billigare alternativ, dels göra det frivilligt för de förtroendevalda att kunna avstå från att ta emot mobila dataenheter.

Kommunens resurser behövs till kärnverksamheten, menar Forsberg.

Mattias Forsberg (V) har skrivit två motioner som båda berör datorenheter till förtroendevalda. Enheterna är avsedda för att politikerna ska kunna ta del av och läsa nödvändiga handlingar.

Tanken är god, menar Forsberg, men dels så är de datorenheter som föreslås (Apple Ipad) dyra, dels är det många som redan har tillgång till hårdvara för att ta emot handlingarna.

Med tanke på det ekonomiska läget i kommunen borde man dels se över möjligheten att hitta billigare alternativ, dels göra det frivilligt för de förtroendevalda att kunna avstå från att ta emot mobila dataenheter.

Kommunens resurser behövs till kärnverksamheten, menar Forsberg.