2015-08-28 11:11

2015-08-28 11:13

I kväll stängs gator av

ARVIKA: Nya regler

I kväll träder avstängningen av flera gator i Arvika i kraft. Då blir det förbud för trafik nattetid i ett försök att minska problemen för de boende kring Styckåsgatan.

Boende störs av rundkörande bilar som spelar hög musik under kvällar och nätter och för att stävja det beslutade kommunstyrelsen i mitten av augusti att stänga av Parkgatan och Styckåsgatan.

Förvaltningen fick sedan i uppdrag att se över hur avstängningen bäst kan genomföras för att det ska fungera trafikmässigt.

Det har man nu gjort. Resultatet blev att man även inför förbud mot trafik på tvärgatorna mellan Parkgatan och Styckåsgatan och mellan Styckåsgatan och Östra Esplanaden. Samt på parallellgatorna till Styckåsgatan, det vill säga Viksgatan och Nygatan.

Enkelt beskrivet gäller förbudet ett område innanför Östra Esplanaden, Kyrkogatan och Fältgatan och fram till och med Parkgatan.

Förbudet mot trafik gäller fram till 31 oktober i år och mellan klockan elva på kvällen och fyra på morgonen.

Enligt kommunen berörs inte boende i området, taxitransporter, varutransporter eller annan nyttotrafik av förbudet mot nattrafik.

Boende störs av rundkörande bilar som spelar hög musik under kvällar och nätter och för att stävja det beslutade kommunstyrelsen i mitten av augusti att stänga av Parkgatan och Styckåsgatan.

Förvaltningen fick sedan i uppdrag att se över hur avstängningen bäst kan genomföras för att det ska fungera trafikmässigt.

Det har man nu gjort. Resultatet blev att man även inför förbud mot trafik på tvärgatorna mellan Parkgatan och Styckåsgatan och mellan Styckåsgatan och Östra Esplanaden. Samt på parallellgatorna till Styckåsgatan, det vill säga Viksgatan och Nygatan.

Enkelt beskrivet gäller förbudet ett område innanför Östra Esplanaden, Kyrkogatan och Fältgatan och fram till och med Parkgatan.

Förbudet mot trafik gäller fram till 31 oktober i år och mellan klockan elva på kvällen och fyra på morgonen.

Enligt kommunen berörs inte boende i området, taxitransporter, varutransporter eller annan nyttotrafik av förbudet mot nattrafik.