2015-08-26 06:00

2015-08-27 11:01

Politikerna har inte bestämt sig om skolan

ÅMOTFORS: I slutet av september kommer någon form av beslut

– Dels är det väldigt få sökande till våra egna program, dels finns det ett överskott av gymnasieplatser i Värmland. Det är ett strukturellt problem i hela Värmland och det leder till att det blir dyrt.

Det säger Kari Staatsen (HEL) ordförande i kommunstyrelsens bildningsutskott angående att Eda kommun ser över sin gymnasieskola och om man ska behålla dagens nationella program eller lägga ner dem, vilket AN berättade om i måndags.

– Samtidigt sitter vi i en svår ekonomisk situation och vi har många svåra beslut att ta framöver. Gruppdynamiken blir kanske inte heller så bra när det är så få elever i en klass. Men det är aldrig roligt att lägga ner, tillägger hon.

Man har diskuterat gymnasieskolan inom Hela Edas Lista, men någon slutgiltig ställning har partiet inte tagit ännu enligt Kari Staatsen.

– Vi politiker har blivit inbjudna till ett info-möte av lärarna, om hur de ser på det. Vi vill höra deras åsikter först. Det är också viktigt att vi får en fördjupad ekonomisk analys och en tydlig bild av organisationen, hur vi ska få till resterande verksamhet, om vi lägger ner de nationella programmen.

Det materialet ska finnas klart till bildningsutskottets nästa möte.

– I slutet av september behöver vi ha en indikation på vad beslutet blir.

Det förslag som las fram på sammanträdet nu i augusti, utan att beslut togs, skulle innebära att dagens tre nationella program avvecklas, men att kommunen behåller gymnasieskolans Introduktionsprogram, samt vuxenutbildningen i egen regi.

Lena Olsson sitter i utskottet för kommunens andra större parti, Socialdemokraterna. Hur ser ni på en avveckling av gymnasieskolans nationella program?

– Vi ska ha ett möte inom gruppen och diskutera det snart, säger hon med hänvisning till S samarbete med Moderaterna och Folkpartiet.

– Nu är vi inbjudna till ett möte med lärarna. Och vi ska få en konsekvensbeskrivning till nästa utskottsmöte. Vad händer med den andra verksamheten om vi lägger ner? Vi ville ha en djupare analys, mer siffror. Vi tyckte vi behövde bättre underlag, säger Lena Olsson.

Sylvia Jonasson sitter i utskottet som Centerpartiets representant.

– Vi har inte diskuterat det så ingående än. Vi har inte fått alla uträkningar än heller. Jag har inte riktigt reda på vad vi egentligen sparar om vi lägger ner. Och vi har samma lärare på flera olika utbildningar; vill lärarna stanna om det bara blir lite verksamhet kvar?

Det säger Kari Staatsen (HEL) ordförande i kommunstyrelsens bildningsutskott angående att Eda kommun ser över sin gymnasieskola och om man ska behålla dagens nationella program eller lägga ner dem, vilket AN berättade om i måndags.

– Samtidigt sitter vi i en svår ekonomisk situation och vi har många svåra beslut att ta framöver. Gruppdynamiken blir kanske inte heller så bra när det är så få elever i en klass. Men det är aldrig roligt att lägga ner, tillägger hon.

Man har diskuterat gymnasieskolan inom Hela Edas Lista, men någon slutgiltig ställning har partiet inte tagit ännu enligt Kari Staatsen.

– Vi politiker har blivit inbjudna till ett info-möte av lärarna, om hur de ser på det. Vi vill höra deras åsikter först. Det är också viktigt att vi får en fördjupad ekonomisk analys och en tydlig bild av organisationen, hur vi ska få till resterande verksamhet, om vi lägger ner de nationella programmen.

Det materialet ska finnas klart till bildningsutskottets nästa möte.

– I slutet av september behöver vi ha en indikation på vad beslutet blir.

Det förslag som las fram på sammanträdet nu i augusti, utan att beslut togs, skulle innebära att dagens tre nationella program avvecklas, men att kommunen behåller gymnasieskolans Introduktionsprogram, samt vuxenutbildningen i egen regi.

Lena Olsson sitter i utskottet för kommunens andra större parti, Socialdemokraterna. Hur ser ni på en avveckling av gymnasieskolans nationella program?

– Vi ska ha ett möte inom gruppen och diskutera det snart, säger hon med hänvisning till S samarbete med Moderaterna och Folkpartiet.

– Nu är vi inbjudna till ett möte med lärarna. Och vi ska få en konsekvensbeskrivning till nästa utskottsmöte. Vad händer med den andra verksamheten om vi lägger ner? Vi ville ha en djupare analys, mer siffror. Vi tyckte vi behövde bättre underlag, säger Lena Olsson.

Sylvia Jonasson sitter i utskottet som Centerpartiets representant.

– Vi har inte diskuterat det så ingående än. Vi har inte fått alla uträkningar än heller. Jag har inte riktigt reda på vad vi egentligen sparar om vi lägger ner. Och vi har samma lärare på flera olika utbildningar; vill lärarna stanna om det bara blir lite verksamhet kvar?