2015-08-18 13:59

2015-08-18 13:59

Motionerar om körkort i gymnasiet

ARVIKA

Gert Raiml (V) har lämnat in en motion där han föreslår att Arvika kommun ska undersöka möjligheterna att anordna körkortsutbildning i samband med gymnasieutbildningen i kommunen.

Han konstaterar att det är dyrt för unga att ta körkort, något som ofta krävs för att få en anställning. De unga som bor på landsbygden drabbas också hårdare eftersom de har svårare att ta sig till ett arbete.

Raiml påpekar också att en sådan åtgärd skulle göra Arvikas gymnasieskolor mer attraktiva.

I motionen föreslår han också att kommunen undersöker möjligheterna att upphandla en sådan tjänst.

Han konstaterar att det är dyrt för unga att ta körkort, något som ofta krävs för att få en anställning. De unga som bor på landsbygden drabbas också hårdare eftersom de har svårare att ta sig till ett arbete.

Raiml påpekar också att en sådan åtgärd skulle göra Arvikas gymnasieskolor mer attraktiva.

I motionen föreslår han också att kommunen undersöker möjligheterna att upphandla en sådan tjänst.