2015-07-28 16:10

2015-07-28 16:10

Fick ingen mobiltelefon

STOCKHOLM

En 44-årig Arvikabo har anmält företaget Es Kross Group Sweden AB till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Ärendet gäller en mobiltelefon, en Iphone 6, som mannen beställt och betalat, men inte fått. Telefonen kostade närmare 7 000 kronor, pengar som inte heller har återbetalats.

Företaget hänvisar till ekonomiska problem efter att ha ”förskottsbetalat en jätteorder” och säger sig inte ha någon ”likviditet att återbetala”.

Arvikabon vill ha telefonen levererad eller få pengarna tillbaka.

Ärendet gäller en mobiltelefon, en Iphone 6, som mannen beställt och betalat, men inte fått. Telefonen kostade närmare 7 000 kronor, pengar som inte heller har återbetalats.

Företaget hänvisar till ekonomiska problem efter att ha ”förskottsbetalat en jätteorder” och säger sig inte ha någon ”likviditet att återbetala”.

Arvikabon vill ha telefonen levererad eller få pengarna tillbaka.