2015-07-17 06:00

2015-07-17 09:36

Kritik även mot ny plan

EDA GLASBRUK: Ny detaljplan för Eda Glasbruk ute på samråd

En ny detaljplan för delar av Eda Glasbruk är under framtagande. Det gäller området kring butiken Eda supermarket och ett första förslag är ute på samråd. De som har åsikter om förslaget – och det finns det de som har – ska ha lämnat in sina synpunkter till kommunen senast sista augusti.

Det är inte den första detaljplan som arbetats fram för det aktuella området. Arbetet med olika planer har pågått i flera år. Protester och överklaganden har förekommit tidigare också.

I slutet av 2013 antog kommunen en ny detaljplan, men upphävde den igen några månader senare. Man hänvisade till ändrade förutsättningar och beslutade att börja om från början och ta fram ett nytt förslag.

Bygga ut

Avsikten med att ta fram en ny detaljplan är densamma som tidigare, dels att göra det möjligt för Eda Supermarket att bygga ut, dels lösa den besvärliga trafiksituationen i området kring butiken och korsningen med riksväg 61.

Men även mot den nya detaljplanen finns det stark kritik bland boende i närheten.

– Det här är det värsta som kan hända. Man kan inte bygga en stor matbutik mitt i ett bostadsområde. Någonstans måste man inse att det inte finns plats, säger Svend Kofod Petersen som bor i området sen 25 år tillbaka.

Han anser att det var fel från början att butiken överhuvudtaget fick byggas där den ligger i dag.

Planförslaget tillåter en utbyggnad med cirka 2600 kvadratmeter norr om dagens butik. En viss grönyta ska bevaras runtomkring.

Vad är det ni är oroliga för om man bygger ut?

– Våra fastigheter blir mindre värda, det är ingen som vill köpa våra hus, det är det ena delen. Det andra är att vår boendemiljö blir helt förstörd.

Man har även invändningar mot att planen tillåter upp till 300 parkeringsplatser, och att en del av ett skogsparti ska användas till det och en ny sträckning av lokalgatan.

Vägen från villaområdet ut till riksväg 61 går i dag genom butikens parkering, vilket orsakat en rörig situation ända sen start. Enligt planförslaget ska Rastavägen ledas om, en bit bort från butikens område, för att skilja den trafik som ska vidare till villaområdena från besökare till butiken.

Inte bättre

Men den nya vägdragningen förbättrar inte situationen anser Svend Kofod Petersen.

– Det blir inte bättre än i dag. Absolut inte. Man kommer att köra mellan parkeringsområdena.

Trafikverket har i samband med att kommunen arbetat med tidigare planer haft synpunkter på att det krävs nya trafiklösningar vid Eda supermarket, om handeln ska kunna utökas.

I planförslaget föreslås nya filer för vänstersvängande trafik på riksväg 61. Både för de som kommer söderifrån och ska svänga in till Eda supermarket och för de som ska åka ut därifrån mot Norge. Rastavägen föreslås också breddas och delas upp i ett vänster- och högerfält för fordon som ska köra ut på riksväg 61.

Med det anses en del av trafikproblemen vid korsningen riksväg 61 och Rastavägen kunna lösas på kort sikt, tills man får en förbättring av trafiksituationen längs hela sträckan Charlottenberg och riksgränsen, vilket i dag är oklart när det kommer att ske.

Vill stoppa förslaget

Men kritiken mot detaljplaneförslaget kvarstår och protesterna kommer att fortsätta.

– Nu kommer vi att samla folk som är drabbade. Vi måste få stopp på det här, säger Svend Kofod Petersen.

På grund av semestertider finns det ingen ansvarig på plats i kommunhuset som kan bemöta frågorna och kritiken vad gäller det nya förslaget till detaljplan.

Detaljplaneförslaget för Norra Ämterud (del av norra Eda Glasbruk) finns att tillgå på Eda kommuns hemsida.

Det är inte den första detaljplan som arbetats fram för det aktuella området. Arbetet med olika planer har pågått i flera år. Protester och överklaganden har förekommit tidigare också.

I slutet av 2013 antog kommunen en ny detaljplan, men upphävde den igen några månader senare. Man hänvisade till ändrade förutsättningar och beslutade att börja om från början och ta fram ett nytt förslag.

Bygga ut

Avsikten med att ta fram en ny detaljplan är densamma som tidigare, dels att göra det möjligt för Eda Supermarket att bygga ut, dels lösa den besvärliga trafiksituationen i området kring butiken och korsningen med riksväg 61.

Men även mot den nya detaljplanen finns det stark kritik bland boende i närheten.

– Det här är det värsta som kan hända. Man kan inte bygga en stor matbutik mitt i ett bostadsområde. Någonstans måste man inse att det inte finns plats, säger Svend Kofod Petersen som bor i området sen 25 år tillbaka.

Han anser att det var fel från början att butiken överhuvudtaget fick byggas där den ligger i dag.

Planförslaget tillåter en utbyggnad med cirka 2600 kvadratmeter norr om dagens butik. En viss grönyta ska bevaras runtomkring.

Vad är det ni är oroliga för om man bygger ut?

– Våra fastigheter blir mindre värda, det är ingen som vill köpa våra hus, det är det ena delen. Det andra är att vår boendemiljö blir helt förstörd.

Man har även invändningar mot att planen tillåter upp till 300 parkeringsplatser, och att en del av ett skogsparti ska användas till det och en ny sträckning av lokalgatan.

Vägen från villaområdet ut till riksväg 61 går i dag genom butikens parkering, vilket orsakat en rörig situation ända sen start. Enligt planförslaget ska Rastavägen ledas om, en bit bort från butikens område, för att skilja den trafik som ska vidare till villaområdena från besökare till butiken.

Inte bättre

Men den nya vägdragningen förbättrar inte situationen anser Svend Kofod Petersen.

– Det blir inte bättre än i dag. Absolut inte. Man kommer att köra mellan parkeringsområdena.

Trafikverket har i samband med att kommunen arbetat med tidigare planer haft synpunkter på att det krävs nya trafiklösningar vid Eda supermarket, om handeln ska kunna utökas.

I planförslaget föreslås nya filer för vänstersvängande trafik på riksväg 61. Både för de som kommer söderifrån och ska svänga in till Eda supermarket och för de som ska åka ut därifrån mot Norge. Rastavägen föreslås också breddas och delas upp i ett vänster- och högerfält för fordon som ska köra ut på riksväg 61.

Med det anses en del av trafikproblemen vid korsningen riksväg 61 och Rastavägen kunna lösas på kort sikt, tills man får en förbättring av trafiksituationen längs hela sträckan Charlottenberg och riksgränsen, vilket i dag är oklart när det kommer att ske.

Vill stoppa förslaget

Men kritiken mot detaljplaneförslaget kvarstår och protesterna kommer att fortsätta.

– Nu kommer vi att samla folk som är drabbade. Vi måste få stopp på det här, säger Svend Kofod Petersen.

På grund av semestertider finns det ingen ansvarig på plats i kommunhuset som kan bemöta frågorna och kritiken vad gäller det nya förslaget till detaljplan.

Detaljplaneförslaget för Norra Ämterud (del av norra Eda Glasbruk) finns att tillgå på Eda kommuns hemsida.