2015-07-10 06:00

2015-07-10 06:00

"Vi känner oss åsidosatta"

EDA KOMMUN: Hemtjänstpersonal besvikna på kommunen

Anställda på hemtjänsten i Charlottenberg känner sig dåligt behandlade. Bara en del av kommunens personal har fått ersättning för att flytta semestern under sommaren. Facket yrkar också på skadestånd efter erbjudandet.

Eda kommun hade svårare än någonsin i år att få tag på semestervikarier till vård och omsorg. I Åmotfors erbjöds de anställda på hemtjänsten kvalificerad övertid om de avstod en fjärde semestervecka under sommaren och i stället tar ut den senare.

I Koppom och Charlottenberg gick sommarschemat ihop ändå och i Charlottenberg känner sig många i personalen orättvist behandlade.

– Vi valde själva att ta kortare semester i år för att hjälpa verksamheten, eftersom det är så körigt och tajt på sommaren. På grund av det har de 7-8 veckor som de inte behöver tillsätta med vikarier, säger en personal AN pratat med.

Ville ställa upp

Personalen i Charlottenberg valde alltså att göra samma sak frivilligt, som personalen i Åmotfors erbjöds ersättning för, där åtta personer tog erbjudandet om att bli ersatta för att avstå en semestervecka under sommaren.

– Vi känner oss åsidosatta och dåligt behandlade i Charlottenberg. Vi gjorde ju detta för att minska strul och risk för totalhaveri. Det känns konstigt att vi inte får kompensation för det. Vi straffas för att vi gjorde det frivilligt.

Går inte att jämföra

Cecilia Hane, verksamhetschef för Vård och stöd i Eda kommun säger att behovet bara gällde Åmotfors.

– I Charlottenberg behövde ingen avstå någon semestervecka, därför har de inte fått motsvarande erbjudande.

En del har valt att flytta sin semester för att göra det smidigt för verksamheten och de känner sig åsidosatta, kan du förstå hur de känner?

– Jag kan förstå det, men väljer man att frivilligt dela sin semester så gör man ju det. Vi frågar inte om skälen till det. Jag tycker det är synd, men det är två helt olika lägen som inte går att jämföra.

Kan ni kompensera dem i efterhand?

– Nej, det kan vi inte göra.

Små marginaler

Personalen i Charlottenberg tycker visst att lägena är jämförbara och säger att de inte kommer att ställa upp på verksamheten så det flyter på lika bra nästa år. De hade önskat att kommunen kunde erbjuda samma sak i alla hemtjänstområden, så att bemanningen blev ordentlig under sommaren.

– Det hade varit en bra idé att göra samma sak hos oss. Nu räcker det att något litet händer så kollapsar verksamheten.

Facket kritiserar

På fackförbundet är man inte heller nöjda med hur sommarplaneringen löstes i Åmotfors. De yrkar nu skadestånd.

”Eftersom det inte förhandlats i samverkan eller på annat sätt hävdar vi att ni brutit mot gällande lag och kollektivavtal”, skriver de i ett brev till Eda kommun.

Cecilia Hane säger att facket under hela processen varit delaktiga:

– Det gör mig ledsen att de skriver så. Vi har informerat och förhandlat rätt, men vi skulle ha hänvisat till MBL §11. Jag önskar att vi kunde haft ett bättre samarbete och dialog mellan oss och facket för att undvika missförstånd.

Kommunal säger att förhandlingar hålls i augusti och att de inte lämnar några fler upplysningar, eftersom det vore att föregå förhandlingen.

Eda kommun hade svårare än någonsin i år att få tag på semestervikarier till vård och omsorg. I Åmotfors erbjöds de anställda på hemtjänsten kvalificerad övertid om de avstod en fjärde semestervecka under sommaren och i stället tar ut den senare.

I Koppom och Charlottenberg gick sommarschemat ihop ändå och i Charlottenberg känner sig många i personalen orättvist behandlade.

– Vi valde själva att ta kortare semester i år för att hjälpa verksamheten, eftersom det är så körigt och tajt på sommaren. På grund av det har de 7-8 veckor som de inte behöver tillsätta med vikarier, säger en personal AN pratat med.

Ville ställa upp

Personalen i Charlottenberg valde alltså att göra samma sak frivilligt, som personalen i Åmotfors erbjöds ersättning för, där åtta personer tog erbjudandet om att bli ersatta för att avstå en semestervecka under sommaren.

– Vi känner oss åsidosatta och dåligt behandlade i Charlottenberg. Vi gjorde ju detta för att minska strul och risk för totalhaveri. Det känns konstigt att vi inte får kompensation för det. Vi straffas för att vi gjorde det frivilligt.

Går inte att jämföra

Cecilia Hane, verksamhetschef för Vård och stöd i Eda kommun säger att behovet bara gällde Åmotfors.

– I Charlottenberg behövde ingen avstå någon semestervecka, därför har de inte fått motsvarande erbjudande.

En del har valt att flytta sin semester för att göra det smidigt för verksamheten och de känner sig åsidosatta, kan du förstå hur de känner?

– Jag kan förstå det, men väljer man att frivilligt dela sin semester så gör man ju det. Vi frågar inte om skälen till det. Jag tycker det är synd, men det är två helt olika lägen som inte går att jämföra.

Kan ni kompensera dem i efterhand?

– Nej, det kan vi inte göra.

Små marginaler

Personalen i Charlottenberg tycker visst att lägena är jämförbara och säger att de inte kommer att ställa upp på verksamheten så det flyter på lika bra nästa år. De hade önskat att kommunen kunde erbjuda samma sak i alla hemtjänstområden, så att bemanningen blev ordentlig under sommaren.

– Det hade varit en bra idé att göra samma sak hos oss. Nu räcker det att något litet händer så kollapsar verksamheten.

Facket kritiserar

På fackförbundet är man inte heller nöjda med hur sommarplaneringen löstes i Åmotfors. De yrkar nu skadestånd.

”Eftersom det inte förhandlats i samverkan eller på annat sätt hävdar vi att ni brutit mot gällande lag och kollektivavtal”, skriver de i ett brev till Eda kommun.

Cecilia Hane säger att facket under hela processen varit delaktiga:

– Det gör mig ledsen att de skriver så. Vi har informerat och förhandlat rätt, men vi skulle ha hänvisat till MBL §11. Jag önskar att vi kunde haft ett bättre samarbete och dialog mellan oss och facket för att undvika missförstånd.

Kommunal säger att förhandlingar hålls i augusti och att de inte lämnar några fler upplysningar, eftersom det vore att föregå förhandlingen.