2015-07-07 15:17

2015-07-07 15:23

Kommuntaxor vill Sylvia inte le åt

ARVIKA: Insamling av matavfall på olika vis

Sylvia Nyström är arg, arg på kommunens förslag till taxor för kommande hantering av hushållsavfall.

Efter mycket lång planeringstid har Arvika kommun bestämt sig för att börja samla in matavfall. I höst är det tänkt att insamlingen ska gå igång efter att frågan diskuterats sedan 2009.

Igångsättandet ska ske successivt och starta i centralorten för att sedan avslutas 2017 då alla kommuninvånare ska kunna bidra med sitt matavfall för framställning av biogas.

Inne i fastigheterna kommer insamlingen att ske i papperspåsar. Utomhus kommer fastighetsägarna att få nya sopkärl som delas in i två fack. En för matavfallet och en för övrigt avfall. Insamlingen kommer att vara frivillig men en differentiering av avgifterna införs.

Uppretad

Just förslaget till taxor har retat upp Arvikabon Sylvia Nyström, som redan i dag samlar in sitt matavfall via den så kallade Bokashi-metoden. Taxeförslaget innebär att de som samlar in matavfallet via kommunens delade kärl får den billigaste taxan, de som inte alls samlar in matavfallet får dyraste avgiften, medan de som själva komposterar sitt matavfall, exempelvis Sylvia Nyström, hamnar mittemellan.

– Nu blir jag riktigt arg, säger Nyström. Jag straffas med en högre avgift än kommunens metod bara för att jag tar vara på mitt eget matavfall. Det borde i stället vara tvärt om, att jag får en lägre avgift för att jag gör detta på egen hand. Nu uppmanar man nästan mig och andra Arvikabor att slänga sin mat för att göra kommunen glad, det tycker jag rimmar dåligt med den miljömedvetenhet jag, och andra, försöker visa.

Jordförbättring

Bokashi-metoden innebär i grova drag att mikroorganismer omvandlar matavfall till jordförbättring som kan användas i rabatter eller köksland. Detta via en lufttät Bokashi-hink och en påse Bokashiströ där ströet blandas med matavfallet i hinken.

När innehållet i hinken jäst färdigt kan man göra jord av innehållet. Det blir inte jord direkt i hinken utan detta sker när det jästa matavfallet grävs ner i trädgårdsjorden. Förutom bokashikompost för jordförbättring bildas även en vätska, ett slags gödselvatten för växter.

– Lite över två år har jag använt den här metoden och jag tycker den har fungerat fantastiskt bra.

Vikt

Mera kritisk är alltså Nyström till kommunens förslag till kommande taxor, särskilt när hon anser att hon måste ha en soptunna för annat avfall. När det gäller vanligt avfall försöker hon dock att sopsortera så mycket det går och skulle egentligen vilja ha ett taxesystem byggt på vikt.

– Jag tycker jag är miljövänlig på alla sätt, det blir inte mycket sopor hos oss inte. Och sett till matavfallet gör jag min egen jord och köper inte jordsäckar som dessutom transporterats långa vägar. Ändå straffas jag. Men nu får jag väl slänga en smörgås i facket för matavfall i det nya kärlet för att få en lägre avgift.

Styrande

Sylvia Nyström har haft mejlkontakt med både renhållningschefen Dan Johansson och vd;n för Arvika Teknik AB, Anders Norrby, om de kommande taxorna. Ljuset i mörkret är att taxorna inte är slutgiltigt fastställda utan det kommer kommunfullmäktige att göra i höst, enligt planerna.

– Anledningen till att taxeförslaget ser ut som det gör är den samhällsnytta som fås genom att samla in matavfallet för rötning till biogas och produktion av biogödsel vilket ska avspeglas i taxesättningen, så kallad styrande taxa, säger Dan Johansson.

Efter mycket lång planeringstid har Arvika kommun bestämt sig för att börja samla in matavfall. I höst är det tänkt att insamlingen ska gå igång efter att frågan diskuterats sedan 2009.

Igångsättandet ska ske successivt och starta i centralorten för att sedan avslutas 2017 då alla kommuninvånare ska kunna bidra med sitt matavfall för framställning av biogas.

Inne i fastigheterna kommer insamlingen att ske i papperspåsar. Utomhus kommer fastighetsägarna att få nya sopkärl som delas in i två fack. En för matavfallet och en för övrigt avfall. Insamlingen kommer att vara frivillig men en differentiering av avgifterna införs.

Uppretad

Just förslaget till taxor har retat upp Arvikabon Sylvia Nyström, som redan i dag samlar in sitt matavfall via den så kallade Bokashi-metoden. Taxeförslaget innebär att de som samlar in matavfallet via kommunens delade kärl får den billigaste taxan, de som inte alls samlar in matavfallet får dyraste avgiften, medan de som själva komposterar sitt matavfall, exempelvis Sylvia Nyström, hamnar mittemellan.

– Nu blir jag riktigt arg, säger Nyström. Jag straffas med en högre avgift än kommunens metod bara för att jag tar vara på mitt eget matavfall. Det borde i stället vara tvärt om, att jag får en lägre avgift för att jag gör detta på egen hand. Nu uppmanar man nästan mig och andra Arvikabor att slänga sin mat för att göra kommunen glad, det tycker jag rimmar dåligt med den miljömedvetenhet jag, och andra, försöker visa.

Jordförbättring

Bokashi-metoden innebär i grova drag att mikroorganismer omvandlar matavfall till jordförbättring som kan användas i rabatter eller köksland. Detta via en lufttät Bokashi-hink och en påse Bokashiströ där ströet blandas med matavfallet i hinken.

När innehållet i hinken jäst färdigt kan man göra jord av innehållet. Det blir inte jord direkt i hinken utan detta sker när det jästa matavfallet grävs ner i trädgårdsjorden. Förutom bokashikompost för jordförbättring bildas även en vätska, ett slags gödselvatten för växter.

– Lite över två år har jag använt den här metoden och jag tycker den har fungerat fantastiskt bra.

Vikt

Mera kritisk är alltså Nyström till kommunens förslag till kommande taxor, särskilt när hon anser att hon måste ha en soptunna för annat avfall. När det gäller vanligt avfall försöker hon dock att sopsortera så mycket det går och skulle egentligen vilja ha ett taxesystem byggt på vikt.

– Jag tycker jag är miljövänlig på alla sätt, det blir inte mycket sopor hos oss inte. Och sett till matavfallet gör jag min egen jord och köper inte jordsäckar som dessutom transporterats långa vägar. Ändå straffas jag. Men nu får jag väl slänga en smörgås i facket för matavfall i det nya kärlet för att få en lägre avgift.

Styrande

Sylvia Nyström har haft mejlkontakt med både renhållningschefen Dan Johansson och vd;n för Arvika Teknik AB, Anders Norrby, om de kommande taxorna. Ljuset i mörkret är att taxorna inte är slutgiltigt fastställda utan det kommer kommunfullmäktige att göra i höst, enligt planerna.

– Anledningen till att taxeförslaget ser ut som det gör är den samhällsnytta som fås genom att samla in matavfallet för rötning till biogas och produktion av biogödsel vilket ska avspeglas i taxesättningen, så kallad styrande taxa, säger Dan Johansson.