2015-06-26 10:24

2015-06-26 10:24

Vill ha utegym på Tallmon

EDA

Maria Nilsson-Snedsbøl har lämnat in ett medborgarförslag till Eda kommun om ett utegym.

”Det skulle passa völdigt bra ner i Tallmon ihop med motionsslingorna som finns där” skriver hon.

Hon konstaterar att flera andra kommuner har satt upp utegym och att det fått positivt mottagande. Det är ett bra sätt att få fler att motionera i området, anser hon.

”Det skulle passa völdigt bra ner i Tallmon ihop med motionsslingorna som finns där” skriver hon.

Hon konstaterar att flera andra kommuner har satt upp utegym och att det fått positivt mottagande. Det är ett bra sätt att få fler att motionera i området, anser hon.