2015-06-25 11:09

2015-06-25 11:09

Telia stänger i höst

ARVIKA: Butiken är inte tillräckligt lönsam

I höst stänger Teliabutiken i Arvika. De anställda sägs upp och de kunder som inte vänder sig till kundtjänst eller webben hänvisas till Karlstad.

– Vi måste hela tiden se över våra butikslägen och tyvärr är det så att varken kundunderlaget eller lönsamheten är tillräckligt bra i Arvika, säger Iréne Krohn, presschef hos Telia.

Ny butik i Karlstad

Istället planerar Telia att öppna ytterligare en butik i Karlstad.

– Vi vill naturligtvis finnas där det är mycket kunder, så att det är lätt att hitta oss, säger Iréne Krohn.

Den nuvarande butiken finns på Järnvägsgatan, vart nästa ska placeras är dock inte klart.

Alla sägs upp

I butiken i Arvika arbetar fyra fast anställda personer, samt några timanställda. Samtliga sägs upp.

– Ja, medarbetarna blir tyvärr övertaliga, säger Iréne Krohn.

De erbjuds inte tjänster i den nya butiken?

– Nej, vi vet ju inte än hur lång tid det tar, vi kikar ju på vart det kan bli aktuellt, men det finns inget beslut klart ännu. Men naturligtvis är det så att finns det tjänster i Karlstad så är medarbetarna välkomna att söka.

Finns det en plan för hur många av era butiker som ska stängas på sikt?

– Vi gör en ständig översyn av våra butikslägen och där vi ser att vi inte har tillräckligt bra kundunderlag eller lönsamhet måste vi förstås överväga andra lösningar.

Butiken i Arvika ska stängas den 1 oktober. De kunder som vill ha personlig hjälp därefter hänvisas alltså till Karlstad. Annars är det kundtjänst via telefon eller webben som gäller.

– Vad vi ser är att många av våra kunder vill göra sina ärenden på webben, de tycker att det är bekvämt att handla på tider som passar dem. Vi försöker göra så att vi kan vara så tillgängliga som möjligt.

– Vi måste hela tiden se över våra butikslägen och tyvärr är det så att varken kundunderlaget eller lönsamheten är tillräckligt bra i Arvika, säger Iréne Krohn, presschef hos Telia.

Ny butik i Karlstad

Istället planerar Telia att öppna ytterligare en butik i Karlstad.

– Vi vill naturligtvis finnas där det är mycket kunder, så att det är lätt att hitta oss, säger Iréne Krohn.

Den nuvarande butiken finns på Järnvägsgatan, vart nästa ska placeras är dock inte klart.

Alla sägs upp

I butiken i Arvika arbetar fyra fast anställda personer, samt några timanställda. Samtliga sägs upp.

– Ja, medarbetarna blir tyvärr övertaliga, säger Iréne Krohn.

De erbjuds inte tjänster i den nya butiken?

– Nej, vi vet ju inte än hur lång tid det tar, vi kikar ju på vart det kan bli aktuellt, men det finns inget beslut klart ännu. Men naturligtvis är det så att finns det tjänster i Karlstad så är medarbetarna välkomna att söka.

Finns det en plan för hur många av era butiker som ska stängas på sikt?

– Vi gör en ständig översyn av våra butikslägen och där vi ser att vi inte har tillräckligt bra kundunderlag eller lönsamhet måste vi förstås överväga andra lösningar.

Butiken i Arvika ska stängas den 1 oktober. De kunder som vill ha personlig hjälp därefter hänvisas alltså till Karlstad. Annars är det kundtjänst via telefon eller webben som gäller.

– Vad vi ser är att många av våra kunder vill göra sina ärenden på webben, de tycker att det är bekvämt att handla på tider som passar dem. Vi försöker göra så att vi kan vara så tillgängliga som möjligt.