2015-06-24 16:33

2015-06-24 16:33

Startar musikerprogram

ARVIKA: Ingesund får rätt till nya utbildningar på kandidatnivå

Nytt program. Hösten 2017 kommer Musikhögskolan Ingesund att starta ett musikerprogram.

– Man blir ju lycklig av att andra ser vilken stor kompetens lärarkåren har, säger Göran Lindskog, studierektor på Musikhögskolan Ingesund (MHI)

MHI ligger under Karlstad universitet (KAU) och musikerprogrammet blir möjligt tack vare att det senare har får klartecken att bevilja konstnärlig högskole- och kandidatexamen.

Tidigare har Ingesund haft lärarutbildning men får nu alltså även examinera musiker.

– Kvalitén har varit så hög att vi har känt ett sug från musikerstudenter att kunna dra nytta av den speciella miljön och omgivningen som finns här ute, säger Göran Lindskog.

Försiktig start

Att utbildningen troligen startar först hösten 2017 förklarar Göran Lindskog med att det krävs ett grundjobb för att den ska bli så bra som möjligt.

– Det gäller ju att lyckas och få gott rykte redan från starten, säger han.

Programmet kommer till en början att fokusera där musikhögskolans kompetens är som starkast, vilket innebär stråkinstrument och piano.

– Sen har vi ju kompetens på många fler instrument och genrer, så det finns möjligheter till fler program. Men sen måste vi balansera bredd och kvalitet.

Tvåårigt arbete

Arbetet för att få ett musikerprogram har tagit två år och startades på rektors inrådan.

– Rektorn tyckte att vi var mogna för det här steget och då startade arbetet.

Bland annat har man arbetat medvetet med att höja den konstnärliga och vetenskapliga kompetensen hos lärarkåren.

Bland skälen till beslutet anges även kommunens stöd.

– Arvika kommun har varit väldigt tillmötesgående med att renovera lokalerna så att de passar till modern musikutövning. Förutsättningarna har aldrig varit så bra för att ta det här steget, säger Göran Lindskog.

Avslag

Samtidigt nekas KAU tillstånd att bedriva konstnärliga magister- och masterutbildningar, bland annat pågrund av bristen av forskning inom området.

Göran Lindskog menar att det är svårt att bedriva forskning innan det finns en musikerutbildning.

– Det är ett moment 22, så det är logiskt och ingen överraskning. Vi höll tummarna för att vi skulle få allt på ett bräde men det har nog aldrig hänt tidigare.

Utredningen av Universitetskanslerämbetet slår dock fast att den höga kompetensen hos lärarna, studiemiljön och omgivningen ger goda möjligheter till framtida utbildningar på avancerad nivå.

– Det här är en väldigt bra och framtidsutvecklande sak för Musikhögskolan Ingesund, avslutar Göran Lindskog.

– Man blir ju lycklig av att andra ser vilken stor kompetens lärarkåren har, säger Göran Lindskog, studierektor på Musikhögskolan Ingesund (MHI)

MHI ligger under Karlstad universitet (KAU) och musikerprogrammet blir möjligt tack vare att det senare har får klartecken att bevilja konstnärlig högskole- och kandidatexamen.

Tidigare har Ingesund haft lärarutbildning men får nu alltså även examinera musiker.

– Kvalitén har varit så hög att vi har känt ett sug från musikerstudenter att kunna dra nytta av den speciella miljön och omgivningen som finns här ute, säger Göran Lindskog.

Försiktig start

Att utbildningen troligen startar först hösten 2017 förklarar Göran Lindskog med att det krävs ett grundjobb för att den ska bli så bra som möjligt.

– Det gäller ju att lyckas och få gott rykte redan från starten, säger han.

Programmet kommer till en början att fokusera där musikhögskolans kompetens är som starkast, vilket innebär stråkinstrument och piano.

– Sen har vi ju kompetens på många fler instrument och genrer, så det finns möjligheter till fler program. Men sen måste vi balansera bredd och kvalitet.

Tvåårigt arbete

Arbetet för att få ett musikerprogram har tagit två år och startades på rektors inrådan.

– Rektorn tyckte att vi var mogna för det här steget och då startade arbetet.

Bland annat har man arbetat medvetet med att höja den konstnärliga och vetenskapliga kompetensen hos lärarkåren.

Bland skälen till beslutet anges även kommunens stöd.

– Arvika kommun har varit väldigt tillmötesgående med att renovera lokalerna så att de passar till modern musikutövning. Förutsättningarna har aldrig varit så bra för att ta det här steget, säger Göran Lindskog.

Avslag

Samtidigt nekas KAU tillstånd att bedriva konstnärliga magister- och masterutbildningar, bland annat pågrund av bristen av forskning inom området.

Göran Lindskog menar att det är svårt att bedriva forskning innan det finns en musikerutbildning.

– Det är ett moment 22, så det är logiskt och ingen överraskning. Vi höll tummarna för att vi skulle få allt på ett bräde men det har nog aldrig hänt tidigare.

Utredningen av Universitetskanslerämbetet slår dock fast att den höga kompetensen hos lärarna, studiemiljön och omgivningen ger goda möjligheter till framtida utbildningar på avancerad nivå.

– Det här är en väldigt bra och framtidsutvecklande sak för Musikhögskolan Ingesund, avslutar Göran Lindskog.

Nya utbildningarna

Den nya utbildningen påbörjas hösten 2017.

Fem studenter per årskurs med möjlighet till en treårig kandidat- eller tvåårig högskoleexamen.

Till en början planeras utbildningar för fiol, cello, altfiol och piano.

Utöver program som fokuserar på instrument finns planer på utbildningar inom komposition, ensembleledning och musikproduktion.

Källa: Göran Lindskog, studierektor MHI