2015-06-08 09:12

2015-06-08 09:12

Vill utveckla pilgrimsled

VÄSTVÄRMLAND

Pilgrimsled i Västra Värmland söker 10 000 kronor från Arvika kommun till budget 2016. Lika mycket pengar söks från andra involverade kommuner och pastorat.

Arbetet med pilgrimsleden startade som ett Leaderprojekt och när det avslutas finns nu ingen anställd i projektet - ett samverkansprojekt mellan Säffle, Arvika och Eda. Gruppen söker därför bidrag hos kommuner och pastorat för att bland annat kunna ta fram pilgrimspass, stämplar, gästböcker, utökad skyltning, annonsering och förberedelser för kommande utvecklingsprojekt.

Arbetet med pilgrimsleden startade som ett Leaderprojekt och när det avslutas finns nu ingen anställd i projektet - ett samverkansprojekt mellan Säffle, Arvika och Eda. Gruppen söker därför bidrag hos kommuner och pastorat för att bland annat kunna ta fram pilgrimspass, stämplar, gästböcker, utökad skyltning, annonsering och förberedelser för kommande utvecklingsprojekt.