2015-06-08 16:29

2015-06-08 16:29

Bengt Mattsson Årets slåttergubbe

LÄNSSTYRELSEN: En kulturhistorisk insats för biologisk mångfald

I många år har Bengt Mattsson, med god hjälp av sin fru Kate, skött markerna vid Hundviken, på gränsen mellan Gräsmark och Gunnarskog.

Genom detta finns det en hög biologisk mångfald med många rödlistade arter av såväl blommor som insekter på slåtterängarna vid det gamla finnbostället. För sin insats har Bengt Mattsson utsetts till Årets slåttergubbe, ett pris som länsstyrelsen delar ut till värmländska ängsbrukare och som paret Mattsson här tar emot av landshövding Kenneth Johansson.

Genom detta finns det en hög biologisk mångfald med många rödlistade arter av såväl blommor som insekter på slåtterängarna vid det gamla finnbostället. För sin insats har Bengt Mattsson utsetts till Årets slåttergubbe, ett pris som länsstyrelsen delar ut till värmländska ängsbrukare och som paret Mattsson här tar emot av landshövding Kenneth Johansson.