2015-06-05 06:00

2015-06-05 06:33

Kan troligen inte köra in i Norge

ARVIKA: Ännu hopp om snabbtåg

Värmlandstrafik kommer av mycket att döma att vända sina tåg i Charlottenberg i stället för i Kongsvinger på vardagar från och med december. Med försämring för pendlare som följd.

Orsakerna till försämringen är framförallt två. Norge släpper inte fram Värmlandstrafik till Oslo och Norge låter inte Värmlandstrafik sätta marknadsmässiga priser för resorna Värmland-Oslo. Dessutom har Hedmarks fylkeskommun och Trafikverket hoppat av samarbetet.

– Då blir det omöjligt att klara av det här, säger Lars Bull, vd Värmlandstrafik AB.

Förvåning

De anläggningsarbeten på norska sidan som blivit het potatis den senaste tiden är inte den direkta orsaken till Värmlandstrafiks planer att vända i Charlottenberg men underlättar heller inte det tilltrasslade läget.

– Mest förvåning att beskedet om arbetena kom så sent. Sedan funderar man ju vad det egentligen handlar om för jobb, att byta kontaktledningar kan inte ta fem dagar i veckan, fem timmar om dagen i tre år. Det måste handla om något mer.

Ser inte kunden

Bull tycker att Norges järnvägsansvariga är okänsliga sett ur ett kundperspektiv, man sätter regler framför kunden, anser han.

– Vi har försökt i 15 år att få en lösning på det här, att få till ett samarbete värt namnet men misslyckats annat än i inledande delar av projekt. I stället går det åt andra hållet nu.

Dystert

Helgtrafiken ska dock inte drabbas utan då får man köra fram till Oslo. Målet för trafiken måndag-fredag har annars varit nio dubbelturer Värmland-Oslo och högst två timmars restid Karlstad-Oslo.

– Det är rimliga mål men just nu ser det väldigt tråkigt ut. Jag tror dock att de flesta resenärer förstår att det inte är vi som ligger bakom det här.

Regeringsnivå

Lars Bull eftersöker ett ansvarstagande på regeringsnivå mellan två grannländer för att lösa upp alla knutar, ett ansvarstagande som egentligen borde kommit för länge sedan.

– Det måste till långsiktiga beslut i bägge länderna.

Bull lägger inte någon skuld på dagens infrastrukturminister Anna Johansson, (S), som inte suttit så länge på sin post.

– Jag tror hon förstår behovet men det krävs en samtalspartner i Oslo också. Att därifrån komma till en långsiktig handlingsplan som får godkänt i bägge länderna är ett jättestort arbete, men det borde inte vara omöjligt.

Brev

Vad gäller SJ:s hindrade planer på snabbtåg Stockholm-Oslo har bland annat regionrådet Tomas Riste (S) och landshövding Kenneth Johansson skrivit ett öppet brev till Norges samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med uppmaningen att undersöka om inte nämnda underhåll ändå kan göras på tider som gör det möjligt att genomföra snabbtågssatsningen. ”En snabb och driftsäker järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm är av stor nationell betydelse för såväl Norge som Sverige”, skriver de.

Hopp

Och fortfarande finns det öppningar för att hitta en lösning så att snabbtågen kan börja trafikera nämnda sträcka den 9 augusti. Tre dagliga turer där restiden kortas från sex timmar till fyra och en halv är ursprungsplanen. Tågen ska stanna i Arvika.

– Vi hoppas fortfarande nå en lösning. Det är inte helt kört, säger Petter Essén, affärschef på SJ och ansvarig för den aktuella linjen.

– Viljan att hitta en lösning finns, så har vi uppfattat det.

Orsakerna till försämringen är framförallt två. Norge släpper inte fram Värmlandstrafik till Oslo och Norge låter inte Värmlandstrafik sätta marknadsmässiga priser för resorna Värmland-Oslo. Dessutom har Hedmarks fylkeskommun och Trafikverket hoppat av samarbetet.

– Då blir det omöjligt att klara av det här, säger Lars Bull, vd Värmlandstrafik AB.

Förvåning

De anläggningsarbeten på norska sidan som blivit het potatis den senaste tiden är inte den direkta orsaken till Värmlandstrafiks planer att vända i Charlottenberg men underlättar heller inte det tilltrasslade läget.

– Mest förvåning att beskedet om arbetena kom så sent. Sedan funderar man ju vad det egentligen handlar om för jobb, att byta kontaktledningar kan inte ta fem dagar i veckan, fem timmar om dagen i tre år. Det måste handla om något mer.

Ser inte kunden

Bull tycker att Norges järnvägsansvariga är okänsliga sett ur ett kundperspektiv, man sätter regler framför kunden, anser han.

– Vi har försökt i 15 år att få en lösning på det här, att få till ett samarbete värt namnet men misslyckats annat än i inledande delar av projekt. I stället går det åt andra hållet nu.

Dystert

Helgtrafiken ska dock inte drabbas utan då får man köra fram till Oslo. Målet för trafiken måndag-fredag har annars varit nio dubbelturer Värmland-Oslo och högst två timmars restid Karlstad-Oslo.

– Det är rimliga mål men just nu ser det väldigt tråkigt ut. Jag tror dock att de flesta resenärer förstår att det inte är vi som ligger bakom det här.

Regeringsnivå

Lars Bull eftersöker ett ansvarstagande på regeringsnivå mellan två grannländer för att lösa upp alla knutar, ett ansvarstagande som egentligen borde kommit för länge sedan.

– Det måste till långsiktiga beslut i bägge länderna.

Bull lägger inte någon skuld på dagens infrastrukturminister Anna Johansson, (S), som inte suttit så länge på sin post.

– Jag tror hon förstår behovet men det krävs en samtalspartner i Oslo också. Att därifrån komma till en långsiktig handlingsplan som får godkänt i bägge länderna är ett jättestort arbete, men det borde inte vara omöjligt.

Brev

Vad gäller SJ:s hindrade planer på snabbtåg Stockholm-Oslo har bland annat regionrådet Tomas Riste (S) och landshövding Kenneth Johansson skrivit ett öppet brev till Norges samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med uppmaningen att undersöka om inte nämnda underhåll ändå kan göras på tider som gör det möjligt att genomföra snabbtågssatsningen. ”En snabb och driftsäker järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm är av stor nationell betydelse för såväl Norge som Sverige”, skriver de.

Hopp

Och fortfarande finns det öppningar för att hitta en lösning så att snabbtågen kan börja trafikera nämnda sträcka den 9 augusti. Tre dagliga turer där restiden kortas från sex timmar till fyra och en halv är ursprungsplanen. Tågen ska stanna i Arvika.

– Vi hoppas fortfarande nå en lösning. Det är inte helt kört, säger Petter Essén, affärschef på SJ och ansvarig för den aktuella linjen.

– Viljan att hitta en lösning finns, så har vi uppfattat det.