2015-06-05 06:00

2015-06-05 06:00

Frågar om akutsjukvården

ARVIKA

Hur kommer den framtida vården på sjukhuset i Arvika att se ut? Det undrar kommunalråd Peter Söderström (S) i en fråga till Hälso- och sjukvårdschef Tobias Kjellberg på landstinget i Värmland. Frågan kommer efter beslutet om att upphöra med akuta operationer på sjukhuset under kvällar och nätter.

Påverkas anestesijouren och intensivvårdsavdelningen av beslutet? Och hur blir det med radiologin, samt möjligheter att rekrytera kirurger till Arvika, är frågor som ställs i brevet.

Tobias Kjellberg svarar på brevet genom att konstatera att det finns politiskt beslut om tre akutsjukhus i Värmland och att det är det man försöker säkerställa. Han föreslår också att de tar ett gemensamt möte tillsammans med landstingsdirektör Gunilla Andersson för dialog.

Påverkas anestesijouren och intensivvårdsavdelningen av beslutet? Och hur blir det med radiologin, samt möjligheter att rekrytera kirurger till Arvika, är frågor som ställs i brevet.

Tobias Kjellberg svarar på brevet genom att konstatera att det finns politiskt beslut om tre akutsjukhus i Värmland och att det är det man försöker säkerställa. Han föreslår också att de tar ett gemensamt möte tillsammans med landstingsdirektör Gunilla Andersson för dialog.