2015-06-04 09:20

2015-06-04 09:20

Lägg alla under ett bolag

EDA

Utred ett gemensamt aktiebolag för Noresunds golfbana, Valfjällets skicenter och Gränshallen. Det skriver Björn Källman (HEL), Johanna Söderberg (C), Mikael Johansson (S) och Nicklas Backelin (V) i en gemensam motion.

I motionen jämförs kommunens kostnader för respektive anläggning mellan 2008 och 2015. Siffrorna landar på 11 733 00 kronor för Gränshallen, 11 396 700 kronor för Valfjället och 5 133 000 kronor för Noresunds golfbana.

”En bolagisering borde öka möjligheterna för andra intressenter att samverka i en utveckling” skriver motionärerna, som vill spinna vidare på handelsturismen som borde ge ett bra underlag för mer komersiell verksamhet alla årets månader för kommunens anläggningar.

I motionen jämförs kommunens kostnader för respektive anläggning mellan 2008 och 2015. Siffrorna landar på 11 733 00 kronor för Gränshallen, 11 396 700 kronor för Valfjället och 5 133 000 kronor för Noresunds golfbana.

”En bolagisering borde öka möjligheterna för andra intressenter att samverka i en utveckling” skriver motionärerna, som vill spinna vidare på handelsturismen som borde ge ett bra underlag för mer komersiell verksamhet alla årets månader för kommunens anläggningar.