2015-06-04 15:00

2015-06-05 06:34

Ja till Valfjället

CHARLOTTENBERG: Fullmäktige

Fullmäktige i Eda gick på kommunstyrelsens linje och godkände ett aktieägartillskott på tre miljoner kronor till Valfjället Skicenter.

Beslutet togs vid ett extrainsatt fullmäktigemöte i onsdags kväll, då man även beslutade att ge bolaget en kapitaltäckningsgaranti som gäller ett år framåt.

Reservation

Men precis som i kommunstyrelsen var politikerna inte överens. Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet ville nu, liksom då, inte att Valfjället skulle få något ägartillskott eller en kapitaltäckningsgaranti. Man ville avvakta och under tiden utreda bolagets framtid, bland annat i vilken form verksamheten bör drivas fortsättningsvis. Partierna reserverade sig därför mot beslutet. Men en majoritet i fullmäktige röstade igenom kommunstyrelsens förslag.

Mars 2016

Valfjället, som har förbrukat mer än hälften av sitt eget aktiekapital, får alltså ett ägartillskott på tre miljoner kronor. Samt en kapitaltäckningsgaranti som bolaget kan ta i anspråk om man hamnar i samma situation igen med ett för litet eget kapital. Garantin gäller fram till sista mars 2016.

Om Valfjället utnyttjar kapitaltäckningsgarantin ska bolaget betala tillbaka de pengarna, den dagen man har ekonomiska möjligheter till det.

Beslutet togs vid ett extrainsatt fullmäktigemöte i onsdags kväll, då man även beslutade att ge bolaget en kapitaltäckningsgaranti som gäller ett år framåt.

Reservation

Men precis som i kommunstyrelsen var politikerna inte överens. Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet ville nu, liksom då, inte att Valfjället skulle få något ägartillskott eller en kapitaltäckningsgaranti. Man ville avvakta och under tiden utreda bolagets framtid, bland annat i vilken form verksamheten bör drivas fortsättningsvis. Partierna reserverade sig därför mot beslutet. Men en majoritet i fullmäktige röstade igenom kommunstyrelsens förslag.

Mars 2016

Valfjället, som har förbrukat mer än hälften av sitt eget aktiekapital, får alltså ett ägartillskott på tre miljoner kronor. Samt en kapitaltäckningsgaranti som bolaget kan ta i anspråk om man hamnar i samma situation igen med ett för litet eget kapital. Garantin gäller fram till sista mars 2016.

Om Valfjället utnyttjar kapitaltäckningsgarantin ska bolaget betala tillbaka de pengarna, den dagen man har ekonomiska möjligheter till det.