2015-05-22 06:00

2015-05-22 10:09

"Lagar som finns gäller även Eda"

CHARLOTTENBERG: Kommunalrådet Hans Nilsson (HEL):

Kommunalrådet Hans Nilsson (HEL) säger att han ser allvarligt på uppgifter som framkommit om att Eda kommun inte skulle följa lagen när det gäller upphandling av varor och tjänster.

– I sak, detaljerna i det här, har jag inte haft möjlighet att sätta mig in i på den korta tiden. Vi får kontrollera hur direktupphandlingen varit skött. Jag måste undersöka vad som stämmer och inte stämmer och om det är något otillbörligt som skett. Lagar som finns gäller även Eda. Vi kommer att få göra rutiner så att det inte ens kan uppstå misstankar om att vi inte följer lagen.

Uppe på mötet

I går eftermiddag hade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott sitt ordinarie sammanträde i maj månad. Men på grund av den kritik som framkommit mot hur samhällsbyggnad sköter upphandlingarna kom även den frågan upp.

– Vi hade det som ett informationsärende, säger utskottets ordförande Nicklas Backelin, (V). Vi fick en redovisning av alla upphandlingar. Det finns dokumentation kring varje upphandling. Men vi såg att vi dragit över på vissa poster. Det är det vi ska sätta oss ner och titta på nu. Nu har vi fått en redovisning av hur det ser ut i nuläget, nu får vi titta på hur vi gör så att det inte händer igen. Det är såna rutiner vi ska skärpa till.

Arbetet med att se över upphandlingsförfarandet och ta fram rutiner kommer att fortsätta.

Ny policy

Till grund för Eda kommuns inköp ligger lagen om offentlig upphandling, samt kommunens inköpspolicy. Den senare är sen år 2000.

– Inköpspolicyn håller vi på att uppdatera. Den är på gång. Det som kommer som förslag är att vi ska ha det väldigt öppet på kommunens hemsida även när vi gör direktupphandlingar. Företag ska kunna gå in och se vilka upphandlingar som är på gång så ingen känner sig åsidosatt. Det finns exempel på andra kommuner som gör så, säger Hans Nilsson.

Upphandlingarna sköter verksamheten själv enligt kommunens delegeringsordning för tjänstemän. Inte kommunens upphandlingsenhet.

– Här skulle man kunna tänka sig att det kan vara en återkoppling tillbaka till utskottet vad som upphandlats.

Revisorerna

Kritik mot upphandlingsförfarandet inom samhällsbyggnadsavdelningen har framförts tidigare. Revisorerna redovisade för ett par år sedan att man funnit brister i upphandlingen och att internkontrollen inte fungerat. Man uppmanade då kommunstyrelsen att säkerställa att upphandlingen sker på ett korrekt sätt.

Ledde det till några åtgärder den gången?

– Det fanns områden vi behövde förbättra oss på. Men jag kan inte svara på det i dag om det gjordes någonting.

Innan han svarar på vilka förändringar som kan bli nödvändiga vill han sätta sig in mer i situationen.

– Jag måste först skaffa mig information om vad som hänt och se vad som finns för underlag innan jag kan svara på hur vi går vidare. Men vi tar allvarligt på det här. Vi ska se till att vi har rutiner så att vi är säkra på att det går till på rätt sätt.

Konkurrensverket utreder också sen en tid tillbaka upphandlingar som skett inom samhällsbyggnad.

– Det är bra att det sker en granskning, då får vi svart på vitt vad som hänt. Det kan också bli så att man kommer fram till att det inte begåtts något fel, säger Hans Nilsson.

– I sak, detaljerna i det här, har jag inte haft möjlighet att sätta mig in i på den korta tiden. Vi får kontrollera hur direktupphandlingen varit skött. Jag måste undersöka vad som stämmer och inte stämmer och om det är något otillbörligt som skett. Lagar som finns gäller även Eda. Vi kommer att få göra rutiner så att det inte ens kan uppstå misstankar om att vi inte följer lagen.

Uppe på mötet

I går eftermiddag hade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott sitt ordinarie sammanträde i maj månad. Men på grund av den kritik som framkommit mot hur samhällsbyggnad sköter upphandlingarna kom även den frågan upp.

– Vi hade det som ett informationsärende, säger utskottets ordförande Nicklas Backelin, (V). Vi fick en redovisning av alla upphandlingar. Det finns dokumentation kring varje upphandling. Men vi såg att vi dragit över på vissa poster. Det är det vi ska sätta oss ner och titta på nu. Nu har vi fått en redovisning av hur det ser ut i nuläget, nu får vi titta på hur vi gör så att det inte händer igen. Det är såna rutiner vi ska skärpa till.

Arbetet med att se över upphandlingsförfarandet och ta fram rutiner kommer att fortsätta.

Ny policy

Till grund för Eda kommuns inköp ligger lagen om offentlig upphandling, samt kommunens inköpspolicy. Den senare är sen år 2000.

– Inköpspolicyn håller vi på att uppdatera. Den är på gång. Det som kommer som förslag är att vi ska ha det väldigt öppet på kommunens hemsida även när vi gör direktupphandlingar. Företag ska kunna gå in och se vilka upphandlingar som är på gång så ingen känner sig åsidosatt. Det finns exempel på andra kommuner som gör så, säger Hans Nilsson.

Upphandlingarna sköter verksamheten själv enligt kommunens delegeringsordning för tjänstemän. Inte kommunens upphandlingsenhet.

– Här skulle man kunna tänka sig att det kan vara en återkoppling tillbaka till utskottet vad som upphandlats.

Revisorerna

Kritik mot upphandlingsförfarandet inom samhällsbyggnadsavdelningen har framförts tidigare. Revisorerna redovisade för ett par år sedan att man funnit brister i upphandlingen och att internkontrollen inte fungerat. Man uppmanade då kommunstyrelsen att säkerställa att upphandlingen sker på ett korrekt sätt.

Ledde det till några åtgärder den gången?

– Det fanns områden vi behövde förbättra oss på. Men jag kan inte svara på det i dag om det gjordes någonting.

Innan han svarar på vilka förändringar som kan bli nödvändiga vill han sätta sig in mer i situationen.

– Jag måste först skaffa mig information om vad som hänt och se vad som finns för underlag innan jag kan svara på hur vi går vidare. Men vi tar allvarligt på det här. Vi ska se till att vi har rutiner så att vi är säkra på att det går till på rätt sätt.

Konkurrensverket utreder också sen en tid tillbaka upphandlingar som skett inom samhällsbyggnad.

– Det är bra att det sker en granskning, då får vi svart på vitt vad som hänt. Det kan också bli så att man kommer fram till att det inte begåtts något fel, säger Hans Nilsson.