2015-05-18 12:18

2015-05-18 12:18

Ingen köprusch efter fiber

ARVIKA: Runt 350 har anmält sig

Sisådär. Intresset för att få fiber indraget i Arvikahemmen har hittills varit mindre än förväntat även om intresset varit stort i vissa områden.

Arvika kommun inledde nyligen en säljansträngning för att få kommuninvånarna att ansluta sig till kommunens utbyggnad av fibernätet. Kampanjen vänder sig till centralorten och övriga större tätorter i kommunen. För 17 900 kronor (plus en månadsavgift) får man fiber indraget inkluderat grävarbeten. För att kommunen ska gå från ord till handling krävs dock att 50 procent av de boende i de olika områdena säger ja till fiber.

Hittills har det inkommit cirka 350 anmälningar.

– Klent i vissa områden men å andra sidan har det varit runt 90 procent i annat, säger Ola Nilsson, Arvika Kommunnät AB. Totalt sett har det nog egentligen kommit in färre anmälningar än vad vi hoppats på men samtidigt har vi själva inte kunnat vara så aktiva i bostadsområdena som vi hoppats på. Fast sett till att det i mycket rör sig om spontananmälningar är det ändå ett bra gensvar.

Gäller det inte att smida medan järnet är varmt, att vara på hugget? Just nu ser ju exempelvis Arvikaborna att ni gräver för fiber i och runt bland stadsparken.

– Jo, och vi håller på och tittar på att förstärka vår organisation så att vi blir fler ögon och öron som kan ta tag i saker och ting. Vi har annonser ute efter ett par tjänster till.

Infoträffar

Kommunen kommer även att anordna offentliga informationsträffar om fiberprojektet enligt den planering som föreligger idag. När och hur är dock inte klart. Förmodligen kommer man att börja i de områden man enklast når 50 procents anslutning samt i det område, i Taserud, där 90 procent anslutit sig.

– Att vi inte kunnat vara så aktiva som vi önskat beror också på att vi står inför ett teknikbyte då vi inleder ett samarbeta med bland annat Karlstad och Hammarö kommuner som gäller central teknisk utrustning och runt tjänsteleverantörer i fibernätet. Samarbetet betyder en större marknad för tjänsteleverantörerna och förhoppningsvis att fler blir intresserade. Ett öppet nät till nytta för våra kunder.

Avtal

Vad gäller fiber har Arvika kommun dessutom tecknat samverkansavtal med ytterligare sju fiberföreningar (i trakter som inte berörs av säljkampanjen då statsbidrag ska utgå till fiberutbyggnad på dessa platser). De sju nya är föreningar i Högerud, Sälboda, Glava, Stavnäs, Älgå, Årbotten och Mangskog.

– Jättebra, nu är det här absolut på rätt väg.

Gemensamt

Samverkansavtalet innebär bland annat att parterna försöker hitta gemensamma sträckningar där både områdesnät och stamnät ska dras fram – Arvika Kommunnät AB ska ju stå för stamnätet och föreningarna för områdesnäten.

En viss summa avsätts till projektering av områdesnäten och föreningarna kan även få ersättningar om de tecknar markavtal på mark där både områdesnätet och stamnätet ska dras fram.

Motprestationen är att föreningarna förbinder sig att använda kommunens stamnät.

– Det här handlar om att hitta samarbetsformer och stöd till föreningarna för att på ett så effektivt sätt som möjligt ge landsbygd med lokala initiativ möjligheter att ihop med Arvika Kommunnät bygga ett fibernät för framtiden, säger Ola Nilsson.

Arvika kommun inledde nyligen en säljansträngning för att få kommuninvånarna att ansluta sig till kommunens utbyggnad av fibernätet. Kampanjen vänder sig till centralorten och övriga större tätorter i kommunen. För 17 900 kronor (plus en månadsavgift) får man fiber indraget inkluderat grävarbeten. För att kommunen ska gå från ord till handling krävs dock att 50 procent av de boende i de olika områdena säger ja till fiber.

Hittills har det inkommit cirka 350 anmälningar.

– Klent i vissa områden men å andra sidan har det varit runt 90 procent i annat, säger Ola Nilsson, Arvika Kommunnät AB. Totalt sett har det nog egentligen kommit in färre anmälningar än vad vi hoppats på men samtidigt har vi själva inte kunnat vara så aktiva i bostadsområdena som vi hoppats på. Fast sett till att det i mycket rör sig om spontananmälningar är det ändå ett bra gensvar.

Gäller det inte att smida medan järnet är varmt, att vara på hugget? Just nu ser ju exempelvis Arvikaborna att ni gräver för fiber i och runt bland stadsparken.

– Jo, och vi håller på och tittar på att förstärka vår organisation så att vi blir fler ögon och öron som kan ta tag i saker och ting. Vi har annonser ute efter ett par tjänster till.

Infoträffar

Kommunen kommer även att anordna offentliga informationsträffar om fiberprojektet enligt den planering som föreligger idag. När och hur är dock inte klart. Förmodligen kommer man att börja i de områden man enklast når 50 procents anslutning samt i det område, i Taserud, där 90 procent anslutit sig.

– Att vi inte kunnat vara så aktiva som vi önskat beror också på att vi står inför ett teknikbyte då vi inleder ett samarbeta med bland annat Karlstad och Hammarö kommuner som gäller central teknisk utrustning och runt tjänsteleverantörer i fibernätet. Samarbetet betyder en större marknad för tjänsteleverantörerna och förhoppningsvis att fler blir intresserade. Ett öppet nät till nytta för våra kunder.

Avtal

Vad gäller fiber har Arvika kommun dessutom tecknat samverkansavtal med ytterligare sju fiberföreningar (i trakter som inte berörs av säljkampanjen då statsbidrag ska utgå till fiberutbyggnad på dessa platser). De sju nya är föreningar i Högerud, Sälboda, Glava, Stavnäs, Älgå, Årbotten och Mangskog.

– Jättebra, nu är det här absolut på rätt väg.

Gemensamt

Samverkansavtalet innebär bland annat att parterna försöker hitta gemensamma sträckningar där både områdesnät och stamnät ska dras fram – Arvika Kommunnät AB ska ju stå för stamnätet och föreningarna för områdesnäten.

En viss summa avsätts till projektering av områdesnäten och föreningarna kan även få ersättningar om de tecknar markavtal på mark där både områdesnätet och stamnätet ska dras fram.

Motprestationen är att föreningarna förbinder sig att använda kommunens stamnät.

– Det här handlar om att hitta samarbetsformer och stöd till föreningarna för att på ett så effektivt sätt som möjligt ge landsbygd med lokala initiativ möjligheter att ihop med Arvika Kommunnät bygga ett fibernät för framtiden, säger Ola Nilsson.