2015-05-11 06:00

2015-05-11 06:00

Nytt krematorium för hela länet planeras i Karlstad

ARVIKA/KARLSTAD: Krematoriet i Arvika kan läggas ner

Ett nytt krematorium planeras i Karlstad. Vilket kan innebära att krematoriet i Arvika och Filipstad läggs ner.

Karlstads pastorat planerar att bygga ett nytt krematorium med två ugnar. De utökar i så fall antalet kremeringar från cirka 1 500 per år till 3 000.

Om bygget blir av så kan krematoriet i Arvika och Filipstad så småningom läggas ner.

– Det beror helt på hur stort de bygger i Karlstad, säger Anders Degertorp, chef vid kyrkogårdsförvaltningen i Arvika.

Inte sökt bygglov

Mats Svensson, chef vid kyrkogårdsförvaltningen i Karlstad bekräftar planerna på ett nybygge.

– Kyrkorådet har beslutat att bygga ett men planerna är i sin linda. Vi har inte sökt bygglov än, det är nästa steg, säger han.

Om bygget blir av så skulle det nya krematoriet i Karlstad klara av hela Värmlands behov.

I dagsläget kremeras cirka 400 personer årligen i Arvika. Siffran är ungefär samma i Filipstad.

Tillståndskrav

Både Arvika och Filipstad har tillstånd för cirka 500 kremeringar per år.

– De kremerar mycket i dag och börjar närma sig gränserna. Frågan är om de kommer klara av att fortsätta om tillståndskraven skärps, säger Mats Svensson.

Det finns bland annat krav på att ha en reningsanläggning när man kommer över ett visst antal kremeringar. Något som i dagsläget endast finns i Karlstad.

Klart inom tre år?

Men bygget i Karlstad ligger långt fram i tiden. Om alla ansökningar går igenom så kan de i bästa fall påbörja bygget inom ett år.

Och själva bygget väntas ta cirka ett år.

– Sånt här tar tid innan det blir klart. Vi får förmodligen räkna med en tvåårsperiod innan vi kan börja bygga, säger Mats Svensson.

Planen är alltså att bygga ett krematorium med två ugnar. Och det är en stor investering. Det hela väntas kosta närmare 40 miljoner kronor.

– Vi bygger en ny byggnad bredvid det befintliga krematoriet. Det blir två helt nya ugnar, och den vi har i dag kommer vi använda så länge bygget pågår, säger Mats Svensson.

Kan bli kvar

Men även om det blir ett nybygge så är det inte kan krematoriet i Arvika och Filipstad leva vidare.

– Det är en lång resa. Och det är frågor för våra förtroendevalda. De måste ta ett beslut, säger Anders Degertorp.

Mats Svensson igen:

– Allt beror på hur det blir för vår del. Sen hur det blir för Arvika och Filipstad, det är en öppen historia än så länge, säger han.

Karlstads pastorat planerar att bygga ett nytt krematorium med två ugnar. De utökar i så fall antalet kremeringar från cirka 1 500 per år till 3 000.

Om bygget blir av så kan krematoriet i Arvika och Filipstad så småningom läggas ner.

– Det beror helt på hur stort de bygger i Karlstad, säger Anders Degertorp, chef vid kyrkogårdsförvaltningen i Arvika.

Inte sökt bygglov

Mats Svensson, chef vid kyrkogårdsförvaltningen i Karlstad bekräftar planerna på ett nybygge.

– Kyrkorådet har beslutat att bygga ett men planerna är i sin linda. Vi har inte sökt bygglov än, det är nästa steg, säger han.

Om bygget blir av så skulle det nya krematoriet i Karlstad klara av hela Värmlands behov.

I dagsläget kremeras cirka 400 personer årligen i Arvika. Siffran är ungefär samma i Filipstad.

Tillståndskrav

Både Arvika och Filipstad har tillstånd för cirka 500 kremeringar per år.

– De kremerar mycket i dag och börjar närma sig gränserna. Frågan är om de kommer klara av att fortsätta om tillståndskraven skärps, säger Mats Svensson.

Det finns bland annat krav på att ha en reningsanläggning när man kommer över ett visst antal kremeringar. Något som i dagsläget endast finns i Karlstad.

Klart inom tre år?

Men bygget i Karlstad ligger långt fram i tiden. Om alla ansökningar går igenom så kan de i bästa fall påbörja bygget inom ett år.

Och själva bygget väntas ta cirka ett år.

– Sånt här tar tid innan det blir klart. Vi får förmodligen räkna med en tvåårsperiod innan vi kan börja bygga, säger Mats Svensson.

Planen är alltså att bygga ett krematorium med två ugnar. Och det är en stor investering. Det hela väntas kosta närmare 40 miljoner kronor.

– Vi bygger en ny byggnad bredvid det befintliga krematoriet. Det blir två helt nya ugnar, och den vi har i dag kommer vi använda så länge bygget pågår, säger Mats Svensson.

Kan bli kvar

Men även om det blir ett nybygge så är det inte kan krematoriet i Arvika och Filipstad leva vidare.

– Det är en lång resa. Och det är frågor för våra förtroendevalda. De måste ta ett beslut, säger Anders Degertorp.

Mats Svensson igen:

– Allt beror på hur det blir för vår del. Sen hur det blir för Arvika och Filipstad, det är en öppen historia än så länge, säger han.