2015-05-11 06:00

2015-05-11 06:31

Arvika i stort miljöprojekt

ARVIKA: Får bidrag från Region Värmland.

Arvika kommun får 11,8 miljoner kronor i projektmedel av Region Värmland.
Projektet – som kallas Ecoinside – är ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge som ska främja entreprenörskap inom energiområde.

Projektet Ecoinside är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Deltar gör Region Dalarna och Region Värmland samt ett antal kommuner i respektive län. På norsk sida deltar Hedmark och Akershus fylken.

Arvika kommun går in med tre miljoner kronor under projektperioden som håller på fram till 2018.

Det är nu också klart att Arvika kommun från 11,8 miljoner kronor i EU-bidrag via Region Värmland.

Totalt kostar projektet 30 miljoner kronor och det ska främja entreprenörskap inom energiområde. Projektet syftar också till att klimatmålen ska nås.

– Vårt fokus är att fortsätta utveckla energisektorn inom solenergi och annan typ av energi, säger Anna Wikstrand, biträdande kommundirektör i Arvika kommun.

Där spelar bland annat Glava energy center en viktig roll.

– De kommer fortsätta jobba med innovation tillsammans med forskning och företag, säger Anna Wikstrand.

Även Högskolan Dalarna, Karlstads universitet och Kunskapsbyn i Lilleström deltar i projektet.

För Värmlands hoppas man att solenergiforskningen på Karlstads energi utvecklas positivt samt att Glava energy center utvecklas mot en internationellt ansedd test- och utvecklingsarena.

Kommunen väntar på ett slutgiltigt besked den närmsta tiden om projektet blir av eller inte. Men det mesta av finansieringen är klart.

Projektet Ecoinside är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Deltar gör Region Dalarna och Region Värmland samt ett antal kommuner i respektive län. På norsk sida deltar Hedmark och Akershus fylken.

Arvika kommun går in med tre miljoner kronor under projektperioden som håller på fram till 2018.

Det är nu också klart att Arvika kommun från 11,8 miljoner kronor i EU-bidrag via Region Värmland.

Totalt kostar projektet 30 miljoner kronor och det ska främja entreprenörskap inom energiområde. Projektet syftar också till att klimatmålen ska nås.

– Vårt fokus är att fortsätta utveckla energisektorn inom solenergi och annan typ av energi, säger Anna Wikstrand, biträdande kommundirektör i Arvika kommun.

Där spelar bland annat Glava energy center en viktig roll.

– De kommer fortsätta jobba med innovation tillsammans med forskning och företag, säger Anna Wikstrand.

Även Högskolan Dalarna, Karlstads universitet och Kunskapsbyn i Lilleström deltar i projektet.

För Värmlands hoppas man att solenergiforskningen på Karlstads energi utvecklas positivt samt att Glava energy center utvecklas mot en internationellt ansedd test- och utvecklingsarena.

Kommunen väntar på ett slutgiltigt besked den närmsta tiden om projektet blir av eller inte. Men det mesta av finansieringen är klart.