2015-05-07 09:26

2015-05-07 12:04

Drömuppdrag i hamnen

ARVIKA: Kreativiteten gick igång

De arkitektfirmor, tre till antalet, som ska lämna förslag på den framtida utformningen av Arvika hamn är smått lyriska över platsens möjligheter.

I onsdags lärde trion känna hamnområdet lite mera ingående genom bland annat en rundvandring. Fältstudierna innebar att tankens banor per omgående kopplades på – hamnens möjligheter är många och fantasieggande.

– Strandpromenader, Arvikas finaste fiskrestaurang, marknad på lördagar, hus med sydvända fasader, uteplatser. Och det viktigaste, Arvika återtar sitt vatten, säger Thorbjörn Andersson, Sweco, när han spontanfilosoferar över vad rundvandringen gav.

Vision

Förutom Sweco ska arkitekter från Mandaworks/Adept och Nyréns arkitektkontor lämna förslag. Det handlar alltså om förslagsställande och inte om färdiga utformningar i en arkitekttävling. Firmornas uppgift är att hjälpa Arvika kommun på traven i ett långsiktigt arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan och i förlängningen en stegvis omvandling av hamnområdet.

– Våra förslag ska visa inriktningen för Arvika hamn fem, tio, tjugo, ja kanske 50 år framåt. Det är viktigt för alla kommuner inkluderat Arvika att skaffa sig en vision. Vi ska visa vad som är första steget, andra steget och även tredje steget, säger Andersson, och får medhåll av kollegan Pege Hillinge.

– En arkitekts våta dröm.

Stegvis

Inventering, analys och förslagslämnande är i grova drag de steg arkitektfirmorna nu gått i gång med. Inventeringen handlar om att rent fysiskt lära känna hamnområdet, vad byggnader, träd och utblickar med mera ger för möjligheter. Analysen handlar i mycket om vad som är bra och mindre bra i hamnen och om att lyfta fram det utvecklingsbara. Slutgiltigt gäller det att baka ihop alla inryck och uttryck till färdiga förslag.

– Vi i vår firma kommer att titta på många möjligheter, säger Patrick Verhoeven, Mandaworks/Adept. Vi jobbar med många orter och platser, när det handlar om jobb i exempelvis Stockholm handlar det om hundradelar av stans storlek, här handlar det om nästan hälften av centrum. Det gör jobbet intressant. Betydelsen, påverkan, på platsen är mycket större här.

Flyttlass?

Bland det cirka 20 hektar stora området finns också ”hinder”, järnvägen är ju i grunden något positivt för Arvika men ställer till det när det gäller hamnens tillgänglighet. En undergång eller övergång lär vara ett måste för att skapa ett riktigt attraktivt hamnområde framöver, att stå och vänta på nedfällda och försenade järnvägsbommar lär knappast tilltala framtidsmänniskan.

– Arvikas hamn är också ett sätt för Arvika att attrahera människor att flytta hit, även av det skälet är det här arbetet viktigt, säger PeGe Hillinge.

Realisera

Till grund för arbetet ligger också de många förslag Arvikaborna lämnade in för några år sedan. Ett krav kommunen har är också att förslagen ska vara realistiska och genomförbara och bygga på de grundpelare som fastslagits i kommunfullmäktige.

– Arkitekterna som kommer utifrån ska vara ett verktyg och realisera de drömmar Arvikaborna har om hamnen, säger Abdallah Azam, Nyréns arkitektkontor, som har fram till september på sig att ge sin bild av det framtida Arvika.

Förväntansfulla

Från kommunalt håll är man förväntansfulla inför de förslag arkitekterna kommer att lämna. En försmak får vi 17 juni då kommunen bjuder in till avstämningsmöte dit även allmänheten är välkomna.

– Gott att det är i gång nu, det här ska bli spännande, säger kommunalrådet Peter Söderström (S).

I onsdags lärde trion känna hamnområdet lite mera ingående genom bland annat en rundvandring. Fältstudierna innebar att tankens banor per omgående kopplades på – hamnens möjligheter är många och fantasieggande.

– Strandpromenader, Arvikas finaste fiskrestaurang, marknad på lördagar, hus med sydvända fasader, uteplatser. Och det viktigaste, Arvika återtar sitt vatten, säger Thorbjörn Andersson, Sweco, när han spontanfilosoferar över vad rundvandringen gav.

Vision

Förutom Sweco ska arkitekter från Mandaworks/Adept och Nyréns arkitektkontor lämna förslag. Det handlar alltså om förslagsställande och inte om färdiga utformningar i en arkitekttävling. Firmornas uppgift är att hjälpa Arvika kommun på traven i ett långsiktigt arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan och i förlängningen en stegvis omvandling av hamnområdet.

– Våra förslag ska visa inriktningen för Arvika hamn fem, tio, tjugo, ja kanske 50 år framåt. Det är viktigt för alla kommuner inkluderat Arvika att skaffa sig en vision. Vi ska visa vad som är första steget, andra steget och även tredje steget, säger Andersson, och får medhåll av kollegan Pege Hillinge.

– En arkitekts våta dröm.

Stegvis

Inventering, analys och förslagslämnande är i grova drag de steg arkitektfirmorna nu gått i gång med. Inventeringen handlar om att rent fysiskt lära känna hamnområdet, vad byggnader, träd och utblickar med mera ger för möjligheter. Analysen handlar i mycket om vad som är bra och mindre bra i hamnen och om att lyfta fram det utvecklingsbara. Slutgiltigt gäller det att baka ihop alla inryck och uttryck till färdiga förslag.

– Vi i vår firma kommer att titta på många möjligheter, säger Patrick Verhoeven, Mandaworks/Adept. Vi jobbar med många orter och platser, när det handlar om jobb i exempelvis Stockholm handlar det om hundradelar av stans storlek, här handlar det om nästan hälften av centrum. Det gör jobbet intressant. Betydelsen, påverkan, på platsen är mycket större här.

Flyttlass?

Bland det cirka 20 hektar stora området finns också ”hinder”, järnvägen är ju i grunden något positivt för Arvika men ställer till det när det gäller hamnens tillgänglighet. En undergång eller övergång lär vara ett måste för att skapa ett riktigt attraktivt hamnområde framöver, att stå och vänta på nedfällda och försenade järnvägsbommar lär knappast tilltala framtidsmänniskan.

– Arvikas hamn är också ett sätt för Arvika att attrahera människor att flytta hit, även av det skälet är det här arbetet viktigt, säger PeGe Hillinge.

Realisera

Till grund för arbetet ligger också de många förslag Arvikaborna lämnade in för några år sedan. Ett krav kommunen har är också att förslagen ska vara realistiska och genomförbara och bygga på de grundpelare som fastslagits i kommunfullmäktige.

– Arkitekterna som kommer utifrån ska vara ett verktyg och realisera de drömmar Arvikaborna har om hamnen, säger Abdallah Azam, Nyréns arkitektkontor, som har fram till september på sig att ge sin bild av det framtida Arvika.

Förväntansfulla

Från kommunalt håll är man förväntansfulla inför de förslag arkitekterna kommer att lämna. En försmak får vi 17 juni då kommunen bjuder in till avstämningsmöte dit även allmänheten är välkomna.

– Gott att det är i gång nu, det här ska bli spännande, säger kommunalrådet Peter Söderström (S).

Några mål med hamnutvecklingen

• Vara en del av stadskärnan

• Öka Arvikas attraktionskraft

• Ge fler arbetstillfällen

• Ta tillvara på vattnet och sjöutsikten bättre

• Ge allmänheten tillgång till stranden och vattnet genom stadsplanering

• Erbjuda blandade verksamheter

Den 9-10 september är det tänkt att de färdiga förslagen ska presenteras

Källa: