2015-04-08 16:20

2015-04-08 16:35

Industriellt kunnande till Gjuteriet

ARVIKA: Arvika Gjuteri får nya ägare

Arvika Gjuteri med runt 170 anställda har fått nya ägare. Sibbhultsverken Group och Leax Group köper företaget av Sjätte AP-fonden där ägarbolaget heter Swedish Powertrain AB.

Med de nya ägarna får Arvika Gjuteri det man behöver efter flera förlustfyllda år: en ägare med bred industrierfarenhet. De förra ägarna Sjätte AP-fonden hade visserligen ambitioner men orkade inte resa Arvikagjuteriet ur förlustdvalan.

– Man ska inte göra vågen men det här är företag som visat sig kompetenta i andra sammanhang. Skulle jag gradera en lista över företag jag ville skulle ta över gjuteriet skulle Sibbhultsverken och Leax toppa den, säger Claes Pettersson (S), från kommunägda Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri, som äger gjuterifastigheten. Välkomna till Arvika.

Pettersson har tillsammans med Håkan Nordblad, vd för Westra Wermlands Sparbank, varit starkt engagerade i att hitta en ägarstruktur för gjuteriet som bygger på industriellt kunnande.

– Önskemålet är att gjuteriet ska komma in i ett industriellt sammanhang, det gör man nu, säger Nordblad. Ur ett Arvikaperspektiv är det här en av de viktigaste affärerna någonsin.

Med de nya ägarna får Arvika Gjuteri det man behöver efter flera förlustfyllda år: en ägare med bred industrierfarenhet. De förra ägarna Sjätte AP-fonden hade visserligen ambitioner men orkade inte resa Arvikagjuteriet ur förlustdvalan.

– Man ska inte göra vågen men det här är företag som visat sig kompetenta i andra sammanhang. Skulle jag gradera en lista över företag jag ville skulle ta över gjuteriet skulle Sibbhultsverken och Leax toppa den, säger Claes Pettersson (S), från kommunägda Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri, som äger gjuterifastigheten. Välkomna till Arvika.

Pettersson har tillsammans med Håkan Nordblad, vd för Westra Wermlands Sparbank, varit starkt engagerade i att hitta en ägarstruktur för gjuteriet som bygger på industriellt kunnande.

– Önskemålet är att gjuteriet ska komma in i ett industriellt sammanhang, det gör man nu, säger Nordblad. Ur ett Arvikaperspektiv är det här en av de viktigaste affärerna någonsin.