2015-03-26 16:45

2015-03-26 16:45

Tre som tror på tillväxt

ARVIKA: Projekt för små företag

Målet är minst 20 nya jobb i Värmland för projektet Tillväxtmotor som nu startar i bland annat Arvika.

Tillväxtmotor är ett EU-projekt med Stiftelsen Inova i Wermland som utgångspunkt. Sammanlagt ska 20 mindre företag (mikroföretag med mindre än tio anställda) ges möjligheten att växa och bli större med hjälp att kompetens utifrån. En lyckosam testperiod har genomförts men nu går projektet i gång på allvar.

– Målet för oss i Arvika kommun är att hitta fyra bolag som får tillväxt. Kanske företag inom energi- miljöteknik- och turistsektorn men det viktiga är att vi hittar rätt företag, säger Carl Söderqvist, företagschef i Arvika på Westra Wermlands Sparbank, banken som tillsammans med Arvika kommun deltar i projektet.

Kvartett

Erfarenhetsmässigt visar det sig att företag med extern styrelse ofta är mera framgångsrika än företag där styrelsen inte är lika aktiv och där styrelsen kanske utgörs av företagarna själva. Meningen med den externa kompetensen inom detta projekt är att ge nyttiga influenser utifrån.

– Varje deltagande företag tilldelas fyra personer, två kvinnor, två män, som själva har gjort den här tillväxtresan, säger Anette Rhudin, projektledare för Tillväxtmotor. De fyra är inga rådgivare utan frågegivare. Svaren har bara företagarna själva men våra frågor och genomlysning kan bidra till utveckling.

Nytt steg

Vilka dessa fyra personer blir för de västvärmländska företagen är ännu inte klart. Ja, det är heller inte klart vilka de deltagande västföretagen blir. Söderqvist ska nu tillsammans med bland annat turistchefen i Arvika, Eva Aasum, vaska fram deltagare där ett första möte kommer att hållas innan sommaren.

– Vi hoppas och tror att det finns företag som är lämpliga, som är intresserade, säger Söderqvist. Det gäller att få mindre företag att ta ett steg till och det här projektet kan vara en mycket god hjälp på vägen.

Växa

Tillväxtmotor är således ett drivavidareprojekt för mindre företag utan aktivt styrelsearbete men som hoppas på tillväxt genom att man låter sig synas av personer med egna erfarenheter av företagstillväxt. Fyra Arvikaföretag ska alltså delta och intresserade företagare kan anmäla sig själva.

– Det är välkommet att man satsar på företag som finns, på företag som vill växa, säger Eva Aasum.

Tillväxtmotor är ett EU-projekt med Stiftelsen Inova i Wermland som utgångspunkt. Sammanlagt ska 20 mindre företag (mikroföretag med mindre än tio anställda) ges möjligheten att växa och bli större med hjälp att kompetens utifrån. En lyckosam testperiod har genomförts men nu går projektet i gång på allvar.

– Målet för oss i Arvika kommun är att hitta fyra bolag som får tillväxt. Kanske företag inom energi- miljöteknik- och turistsektorn men det viktiga är att vi hittar rätt företag, säger Carl Söderqvist, företagschef i Arvika på Westra Wermlands Sparbank, banken som tillsammans med Arvika kommun deltar i projektet.

Kvartett

Erfarenhetsmässigt visar det sig att företag med extern styrelse ofta är mera framgångsrika än företag där styrelsen inte är lika aktiv och där styrelsen kanske utgörs av företagarna själva. Meningen med den externa kompetensen inom detta projekt är att ge nyttiga influenser utifrån.

– Varje deltagande företag tilldelas fyra personer, två kvinnor, två män, som själva har gjort den här tillväxtresan, säger Anette Rhudin, projektledare för Tillväxtmotor. De fyra är inga rådgivare utan frågegivare. Svaren har bara företagarna själva men våra frågor och genomlysning kan bidra till utveckling.

Nytt steg

Vilka dessa fyra personer blir för de västvärmländska företagen är ännu inte klart. Ja, det är heller inte klart vilka de deltagande västföretagen blir. Söderqvist ska nu tillsammans med bland annat turistchefen i Arvika, Eva Aasum, vaska fram deltagare där ett första möte kommer att hållas innan sommaren.

– Vi hoppas och tror att det finns företag som är lämpliga, som är intresserade, säger Söderqvist. Det gäller att få mindre företag att ta ett steg till och det här projektet kan vara en mycket god hjälp på vägen.

Växa

Tillväxtmotor är således ett drivavidareprojekt för mindre företag utan aktivt styrelsearbete men som hoppas på tillväxt genom att man låter sig synas av personer med egna erfarenheter av företagstillväxt. Fyra Arvikaföretag ska alltså delta och intresserade företagare kan anmäla sig själva.

– Det är välkommet att man satsar på företag som finns, på företag som vill växa, säger Eva Aasum.