2015-03-12 16:44

2015-03-12 16:44

Vad producerar solparken?

ARVIKA

”Den fantastiska solcellsparken vid Mosseberg borde kompletteras med en display, placerad väl synlig från vägen, som visar den aktuella producerade effekten KW och den totalt levererade energin i kWh.”

Det skriver Sture Nilsson i ett medborgarförslag till Arvika kommun.

Med förslaget följer också ett fotomontage hur det kunde se ut med skylten riktad ut mot riksväg 61 som löper längs solcellsparken.

Det skriver Sture Nilsson i ett medborgarförslag till Arvika kommun.

Med förslaget följer också ett fotomontage hur det kunde se ut med skylten riktad ut mot riksväg 61 som löper längs solcellsparken.