2015-03-12 16:07

2015-03-12 16:07

Efterlyser plan för Ingestrand

ARVIKA

Vad händer med översynen av Ingestrand som tidigare utlovats?

Det undrar en medborgare i ett brev till Arvika kommun. Brevskrivaren har för några år sedan frågat kommunen om planen med den gamla restaurangen vid badplatsen, som står och förfaller. Då blev svaret att en översyn skulle göras av hela området i samband med eventuell byggnation av Ingestrandshöjden. ”Är dessa planer i så fall fortfarande aktuella? Varför måste man koppla ihop den fula röda bygnaden med eventuell byggnation på andra sidan gatan?” undrar brevskrivaren, som önskar en öppen redovisning av planerna, då fler än hon är nyfikna på svaret.

Det undrar en medborgare i ett brev till Arvika kommun. Brevskrivaren har för några år sedan frågat kommunen om planen med den gamla restaurangen vid badplatsen, som står och förfaller. Då blev svaret att en översyn skulle göras av hela området i samband med eventuell byggnation av Ingestrandshöjden. ”Är dessa planer i så fall fortfarande aktuella? Varför måste man koppla ihop den fula röda bygnaden med eventuell byggnation på andra sidan gatan?” undrar brevskrivaren, som önskar en öppen redovisning av planerna, då fler än hon är nyfikna på svaret.