2015-03-09 14:30

2015-03-09 14:31

Kommunen struntade i vuxenutbildning

ARVIKA: Hotas med vite på 600 000 kronor, allvarliga brister enligt Skolinspektionen

Kommunen har struntat i att ordna särskild utbildning för vuxna, i snart två års tid.
Nu hotar Skolinspektionen med vite på 600 000 kronor.

Arvika kommun erbjuder inte särskild utbildning för vuxna. Det trots att skollagen kräver det och trots tidigare kritik från Skolinspektionen i ett beslut från augusti 2014. Skolinspektionen ser allvarligt på situationen och kräver att kommunen rättar till bristerna före den 9 juni 2015. I annat fall kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska betala vite på 600 000 kronor.

Ska erbjudas

Särskild utbildning för vuxna är en utbildning som alla kommuner ska erbjuda kommuninvånare som är vuxna och som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Trots det har Arvika kommun under nära två års tid inte erbjudit sådan utbildning, varken på grundläggande eller på gymnasial nivå.

”Mycket allvarligt”

– Vi ser mycket allvarligt på att ansvariga för utbildningen i Arvika kommun inte tagit sitt ansvar. Utbildningen kan vara mycket viktig för de personer som den vänder sig till, och som många gånger inte har samma förutsättningar som andra i samhället att hävda sina rättigheter, säger Peter Ekborg, avdelningschef, Skolinspektionen.

Arvika kommun erbjuder inte särskild utbildning för vuxna. Det trots att skollagen kräver det och trots tidigare kritik från Skolinspektionen i ett beslut från augusti 2014. Skolinspektionen ser allvarligt på situationen och kräver att kommunen rättar till bristerna före den 9 juni 2015. I annat fall kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska betala vite på 600 000 kronor.

Ska erbjudas

Särskild utbildning för vuxna är en utbildning som alla kommuner ska erbjuda kommuninvånare som är vuxna och som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Trots det har Arvika kommun under nära två års tid inte erbjudit sådan utbildning, varken på grundläggande eller på gymnasial nivå.

”Mycket allvarligt”

– Vi ser mycket allvarligt på att ansvariga för utbildningen i Arvika kommun inte tagit sitt ansvar. Utbildningen kan vara mycket viktig för de personer som den vänder sig till, och som många gånger inte har samma förutsättningar som andra i samhället att hävda sina rättigheter, säger Peter Ekborg, avdelningschef, Skolinspektionen.