2015-02-23 10:42

2015-02-23 10:42

Kommunens verksamheter för dyra

ARVIKA: Inte hållbart i längden

Arvika kommuns resultat är bättre än budgeterat, men enligt kommunalrådet finns det ändå anledning till oro.

– Bokslutet för 2014 visar ett positivt resultat jämfört med budget men det finns signaler som ger anledning till oro inför framtiden, konstaterar Arvikas kommunalråd Peter Söderström när han summerar 2014.

Kommunens verksamheter har förbrukat 2,5 procent mer än vad som kommer in i form av skatteintäkter och statsbidrag och på sikt är det inte hållbart att förbrukningen ligger på en så hög nivå.

Peter Söderström ser allvarligt på kostnadsutvecklingen i kommunen och framhåller att frågan kommer att behandlas i arbetet med budget för år 2016. Redan under innevarande år kan det bli nödvändigt med åtgärder för att anpassa verksamheten till budgeterade ramar.

Lärande och stöd står för den största budgetavvikelsen med minus 14,5 miljoner kronor. Merparten beror på ökade kostnader för grundskoleverksamhet, institutionsvård och familjehemsplaceringar för barn och ungdom samt ett ökat försörjningsstöd

Trots underskott i driftverksamheten uppgår det ekonomiska resultat för 2014 till 24,7 miljoner kronor, vilket är 17,4 miljoner bättre än det budgeterade resultatet.

Att kommunen visar ett positivt resultat beror till största delen på en gynnsam utveckling på börsen och de reavinster som uppstått i samband med att kommunens pensionsplaceringar under året lagts om från enskilda aktier och värdepapper till fondplaceringar. Alla medel som genereras av pensionsmedlen återplaceras för att klara av det framtida pensionsåtagandet.

– Bokslutet för 2014 visar ett positivt resultat jämfört med budget men det finns signaler som ger anledning till oro inför framtiden, konstaterar Arvikas kommunalråd Peter Söderström när han summerar 2014.

Kommunens verksamheter har förbrukat 2,5 procent mer än vad som kommer in i form av skatteintäkter och statsbidrag och på sikt är det inte hållbart att förbrukningen ligger på en så hög nivå.

Peter Söderström ser allvarligt på kostnadsutvecklingen i kommunen och framhåller att frågan kommer att behandlas i arbetet med budget för år 2016. Redan under innevarande år kan det bli nödvändigt med åtgärder för att anpassa verksamheten till budgeterade ramar.

Lärande och stöd står för den största budgetavvikelsen med minus 14,5 miljoner kronor. Merparten beror på ökade kostnader för grundskoleverksamhet, institutionsvård och familjehemsplaceringar för barn och ungdom samt ett ökat försörjningsstöd

Trots underskott i driftverksamheten uppgår det ekonomiska resultat för 2014 till 24,7 miljoner kronor, vilket är 17,4 miljoner bättre än det budgeterade resultatet.

Att kommunen visar ett positivt resultat beror till största delen på en gynnsam utveckling på börsen och de reavinster som uppstått i samband med att kommunens pensionsplaceringar under året lagts om från enskilda aktier och värdepapper till fondplaceringar. Alla medel som genereras av pensionsmedlen återplaceras för att klara av det framtida pensionsåtagandet.