2015-02-19 06:00

2015-02-19 09:37

Operation trots "förbud"

ARVIKA: Fortsatt granskning väntar

I somras avled en äldre kvinna efter att ha genomgått en tarmoperation på Arvika sjukhus. Operationen genomfördes trots ett beslut om att sådana patienter skulle hänvisas till Karlstad. Den olyckliga händelsen läggs nu in i den omfattande granskning av kvaliteten på sjukvården i Arvika som den statliga tillsynsmyndigheten genomför.

Under 20123 och 2013 var det flera framför allt kirurgiska ingrepp på Arvika sjukhus som gick rejält snett och som fick landstinget att be Inspektionen för vård och omsorg att genomföra oberoende granskningar av dem. Ett par patienter hade avlidit och flera for ordentligt illa.

Några av händelserna kunde kopplas till att Arvika sjukhus har svårt att rekrytera tillräckligt med kvalificerade läkare och sjuksköterskor. På läkarsidan har man blivit beroende av mer eller mindre tillfälliga inhyrningar från bemanningsföretag.

Landstinget försökte dock ta ett grepp om situationen. Först tillsatte man en ny verksamhetschef som med olika åtgärder lyckades stabilisera tillgången på läkare. Sedan tog man för ganska precis ett år sedan ett mer radikalt grepp; hyrde in en ny chef och bestämde att vissa typer av operationer inte längre skulle genomföras i Arvika.

Skulle inte genomföras

En av de operationstyper som inte skulle genomföras gällde tjocktarmscancer, den sjukdom som den äldre kvinnan, efter att blivit undersökt, visade sig lida av. Beslutet att hänvisa dessa operationer till Centralsjukhuset i Karlstad väckte inget jubel bland de anställda i Arvika.

Fyra och en halv månad senare befann sig den äldre kvinnan på sjukhuset i Arvika eftersom man misstänkte tarmvred. När undersökningen visade en cancertumör i tarmen blev kvinnan, trots det tidigare beslutet, inte flyttad till Karlstad.

Operationen ansågs egentligen ha gått bra men bara några timmar senare avled hon i sin sjukhussäng. Dödsorsaken angavs till hjärtsvikt, möjligen orsakad av operationen.

Många ärenden

Händelsen har utretts av Inspektionen för vård och omsorg som har beslutat att lägga in den bland de många andra händelser på sjukhuset som man granskar. I nästa månad ska man ha ett möte med ledningen i Arvika för att få veta vilka av de beslutade åtgärderna som har genomförts och vilka som inte har det.

Dessutom påpekar man att landstinget är skyldigt att anmäla sjukvårdspersonal om man tror att de kan utgöra en fara för patienterna.

Under 20123 och 2013 var det flera framför allt kirurgiska ingrepp på Arvika sjukhus som gick rejält snett och som fick landstinget att be Inspektionen för vård och omsorg att genomföra oberoende granskningar av dem. Ett par patienter hade avlidit och flera for ordentligt illa.

Några av händelserna kunde kopplas till att Arvika sjukhus har svårt att rekrytera tillräckligt med kvalificerade läkare och sjuksköterskor. På läkarsidan har man blivit beroende av mer eller mindre tillfälliga inhyrningar från bemanningsföretag.

Landstinget försökte dock ta ett grepp om situationen. Först tillsatte man en ny verksamhetschef som med olika åtgärder lyckades stabilisera tillgången på läkare. Sedan tog man för ganska precis ett år sedan ett mer radikalt grepp; hyrde in en ny chef och bestämde att vissa typer av operationer inte längre skulle genomföras i Arvika.

Skulle inte genomföras

En av de operationstyper som inte skulle genomföras gällde tjocktarmscancer, den sjukdom som den äldre kvinnan, efter att blivit undersökt, visade sig lida av. Beslutet att hänvisa dessa operationer till Centralsjukhuset i Karlstad väckte inget jubel bland de anställda i Arvika.

Fyra och en halv månad senare befann sig den äldre kvinnan på sjukhuset i Arvika eftersom man misstänkte tarmvred. När undersökningen visade en cancertumör i tarmen blev kvinnan, trots det tidigare beslutet, inte flyttad till Karlstad.

Operationen ansågs egentligen ha gått bra men bara några timmar senare avled hon i sin sjukhussäng. Dödsorsaken angavs till hjärtsvikt, möjligen orsakad av operationen.

Många ärenden

Händelsen har utretts av Inspektionen för vård och omsorg som har beslutat att lägga in den bland de många andra händelser på sjukhuset som man granskar. I nästa månad ska man ha ett möte med ledningen i Arvika för att få veta vilka av de beslutade åtgärderna som har genomförts och vilka som inte har det.

Dessutom påpekar man att landstinget är skyldigt att anmäla sjukvårdspersonal om man tror att de kan utgöra en fara för patienterna.