2015-02-12 14:07

2015-02-12 14:10

Mejern besöker Arvika Gjuteri

ARVKA

Med anledning av varslet på Arvika Gjuteri kommer riksdagsmannen Lars Mejern Larsson att besöka Arvika Gjuteri på fredag klockan 10 tillsammans med IF Metall Värmlands ordförande Göran Persson.

- Varje jobb är viktigt för Värmland, för Socialdemokraterna är industrin och dess anställda något som bidrar till samhällets utveckling och vi måste göra allt vi kan för att rädda befintliga jobb och bidra till att nya skapas, säger Lars Mejern Larsson på IF Metall Värmlands Facebook-sida.

- Varje jobb är viktigt för Värmland, för Socialdemokraterna är industrin och dess anställda något som bidrar till samhällets utveckling och vi måste göra allt vi kan för att rädda befintliga jobb och bidra till att nya skapas, säger Lars Mejern Larsson på IF Metall Värmlands Facebook-sida.