2015-02-10 11:19

2015-02-10 11:19

Flera brister i vården

ARVIKA: Svår tarminfektion missades av sjukhuset

Under en månads tid vårdades en 74-årig kvinna vid sjukhuset i Arvika utan att man uppmärksammade att hon hade tjocktarmsinflammation.

Kvinnan kom in till sjukhuset med ambulans på grund av feber och buksmärtor. Det gjordes en datortomografi av buken som visade på divertikulit, inflammation i tarmen, men efter andningsproblem fokuserades det på den problematiken, bland annat togs upprepad kontakt med lungmedicin, och grundorsaken diagnosticerades aldrig.

Kvinnan försämrades ytterligare, med feber och stigande infektionsvärden, och flyttades till slut till Centralsjukhuset i Karlstad. Där fick hon opereras för hål på tjocktarmen. Sjukhuset har inlett flera åtgärder efter att ha konstaterat brister i bland annat bemanning, bedömning av röntgensvar och övervakning.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har granskat en rad händelser vid kirurgkliniken. Man godtar åtgärderna men planerar en uppföljning i mars.

Kvinnan kom in till sjukhuset med ambulans på grund av feber och buksmärtor. Det gjordes en datortomografi av buken som visade på divertikulit, inflammation i tarmen, men efter andningsproblem fokuserades det på den problematiken, bland annat togs upprepad kontakt med lungmedicin, och grundorsaken diagnosticerades aldrig.

Kvinnan försämrades ytterligare, med feber och stigande infektionsvärden, och flyttades till slut till Centralsjukhuset i Karlstad. Där fick hon opereras för hål på tjocktarmen. Sjukhuset har inlett flera åtgärder efter att ha konstaterat brister i bland annat bemanning, bedömning av röntgensvar och övervakning.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har granskat en rad händelser vid kirurgkliniken. Man godtar åtgärderna men planerar en uppföljning i mars.