2015-02-05 18:17

2015-02-06 09:16

Lastbil bärgas – begränsad framkomlighet

FREDROS

På väg 885 strax norr om Fredros väster om Gräsmark ska under torsdagskvällen en tidigare dikeskörd lastbil med släp omlastas och sedan bärgas.

Begränsad framkomlighet kommer att råda under bärgningen. Vägen kommer att stängas av under själva bärgningen som preliminärt förväntas vara avslutad någon gång efter midnatt.

 

Begränsad framkomlighet kommer att råda under bärgningen. Vägen kommer att stängas av under själva bärgningen som preliminärt förväntas vara avslutad någon gång efter midnatt.

 

Till händelsekartan