2015-02-04 06:00

2015-02-04 10:24

Andersson valdes till nytt språkrör

KUNGÄLV/ARVIKA: Grön ungdom väst

Miljöpartisten Johan Andersson, Arvika, har valts till nytt språkrör för Grön ungdoms regionavdelning väst. Han tilldelades posten i samband med avdelningens årsmöte som hölls i Kungälv under helgen.

Grön ungdom väst innefattar Västra Götalandsregionen, Värmlands och Hallands län. Regionen är den näst största i landet, sett till både geografiskt område och medlemsantal.

Har gjort intryck

18-årige Johan Andersson, som också är gruppledare för Miljöpartiet i Arvika och ledamot i kommunfullmäktige – yngst av alla, får nu uppdraget att representera över 1 200 medlemmar.

Han har varit aktiv medlem i regionavdelningen i mindre än ett år, men uppges vara ”en stor tillgång för Grön Ungdom och Miljöpartiet, då han företrätt oss i många debatter, samt varit ordförande och gruppledare för MP i Arvika”.

Hur känns det att få ett sådant uppdrag?

– Jag är förstås väldigt glad och stolt över att ha fått förtroendet.

Vad innebär det här för dig?

– Det innebär att jag får föra 1 200 unga miljöpartisters talan i Västra Götaland, Halland och Värmland. En del frågor är nya för mig, exempelvis trängelskatten som diskuteras i Västra Götaland, det är ju inget som det pratas om här. Så det är en del att sätta sig in i, men jag har gott stöd av min språkrörskollega Alma Tallborn.

Vilka frågor är de viktigaste för Grön ungdom väst?

– Som ungdomsförbund har vi två viktiga uppgifter nu: att behålla och aktivera de medlemmar vi har – medlemsantalet ökade hela tiden under supervalåret, det är viktigt att kunna behålla dem och att fortsätta värva nya. Uppgift nummer två är att vara en klar och tydlig grön röst.

Det är särskilt viktigt nu när moderpartiet är i regeringsställning och måste kompromissa i vissa frågor, påpekar Johan Andersson.

Frågor som engagerar

– Det vi pratar mycket om inom Grön ungdom är klimat och feminism.

Det är också frågor som engagerar många andra yngre, det har Johan Andersson märkt när han har varit ute och träffat elever.

– När jag är på skolor och pratar möter jag väldigt många intresserade, det märks att vi har frågor som unga bryr sig om.

Och mer lär det bli framöver. Tillsammans med språkrörskollegan Alma Tallborn, som bor i Göteborg, ska Johan Andersson nu börja planera för kommande uppgifter som språkrör.

Att besöka skolor och andra forum är en viktig – och uppskattad – del av uppdraget.

– Jag gjorde det mycket under supervalåret, det är väldigt roligt att vara ute och debattera, säger han.

Van vid fullt upp

Johan Andersson gör nu sin sista termin vid Solbergagymnasiet, där han läser naturvetenskapsprogrammet.

Han fortsätter också som gruppledare och fullmäktigeledamot lokalt och tror inte det blir några problem att hinna med allt.

– Det ska nog gå bra. Jag har alltid, under hela min skoltid, varit aktiv med olika saker.

Att kombinera språkrörsuppdraget med lokalpolitiken är bara bra, tror han. Kunskaperna om de olika verksamheterna är berikande för alla parter.

Mandatperioden för uppdraget som språkrör är på ett år, som max kan det, enligt partiets rotationsprincip, bli fyra.

Grön ungdom väst innefattar Västra Götalandsregionen, Värmlands och Hallands län. Regionen är den näst största i landet, sett till både geografiskt område och medlemsantal.

Har gjort intryck

18-årige Johan Andersson, som också är gruppledare för Miljöpartiet i Arvika och ledamot i kommunfullmäktige – yngst av alla, får nu uppdraget att representera över 1 200 medlemmar.

Han har varit aktiv medlem i regionavdelningen i mindre än ett år, men uppges vara ”en stor tillgång för Grön Ungdom och Miljöpartiet, då han företrätt oss i många debatter, samt varit ordförande och gruppledare för MP i Arvika”.

Hur känns det att få ett sådant uppdrag?

– Jag är förstås väldigt glad och stolt över att ha fått förtroendet.

Vad innebär det här för dig?

– Det innebär att jag får föra 1 200 unga miljöpartisters talan i Västra Götaland, Halland och Värmland. En del frågor är nya för mig, exempelvis trängelskatten som diskuteras i Västra Götaland, det är ju inget som det pratas om här. Så det är en del att sätta sig in i, men jag har gott stöd av min språkrörskollega Alma Tallborn.

Vilka frågor är de viktigaste för Grön ungdom väst?

– Som ungdomsförbund har vi två viktiga uppgifter nu: att behålla och aktivera de medlemmar vi har – medlemsantalet ökade hela tiden under supervalåret, det är viktigt att kunna behålla dem och att fortsätta värva nya. Uppgift nummer två är att vara en klar och tydlig grön röst.

Det är särskilt viktigt nu när moderpartiet är i regeringsställning och måste kompromissa i vissa frågor, påpekar Johan Andersson.

Frågor som engagerar

– Det vi pratar mycket om inom Grön ungdom är klimat och feminism.

Det är också frågor som engagerar många andra yngre, det har Johan Andersson märkt när han har varit ute och träffat elever.

– När jag är på skolor och pratar möter jag väldigt många intresserade, det märks att vi har frågor som unga bryr sig om.

Och mer lär det bli framöver. Tillsammans med språkrörskollegan Alma Tallborn, som bor i Göteborg, ska Johan Andersson nu börja planera för kommande uppgifter som språkrör.

Att besöka skolor och andra forum är en viktig – och uppskattad – del av uppdraget.

– Jag gjorde det mycket under supervalåret, det är väldigt roligt att vara ute och debattera, säger han.

Van vid fullt upp

Johan Andersson gör nu sin sista termin vid Solbergagymnasiet, där han läser naturvetenskapsprogrammet.

Han fortsätter också som gruppledare och fullmäktigeledamot lokalt och tror inte det blir några problem att hinna med allt.

– Det ska nog gå bra. Jag har alltid, under hela min skoltid, varit aktiv med olika saker.

Att kombinera språkrörsuppdraget med lokalpolitiken är bara bra, tror han. Kunskaperna om de olika verksamheterna är berikande för alla parter.

Mandatperioden för uppdraget som språkrör är på ett år, som max kan det, enligt partiets rotationsprincip, bli fyra.