2015-02-03 14:50

2015-02-03 14:55

Överklagar mordbrandsdom

ARVIKA

Den kvinna som dömts till sex års fängelse för att ha anlagt den uppmärksammade branden i ett sexvåningshus i Arvika överklagar till Högsta domstolen.

Kvinnans försvarare menar att hovrätten gjort en felaktig bevisvärdering och att brottet under alla omständigheter inte kan anses som grovt.

 

Kvinnans försvarare menar att hovrätten gjort en felaktig bevisvärdering och att brottet under alla omständigheter inte kan anses som grovt.