2015-01-23 10:03

2015-01-23 10:03

Fler förskoleplatser till Parkhallen

ARVIKA: Parterna överens

Det ser ut att bli ännu fler förskoleplatser i Parkhallen i Arvika.

Bakgrunden är att Arvika kommun och föreningen Folkets Park har diskuterat förutsättningarna för kommunen att ta över Parkhallen. Anledningen är att föreningen ha en ansträngd ekonomi samtidigt som kommunen behöver utöka antalet förskoleplatser i kommunen. Redan idag bedrivs förskoleverksamhet i Parkhallen och bedömningen är att det finns goda förutsättningar att bygga till fastigheten för att skapa ytterligare förskoleavdelningar.

Publika arrangemang

Om fastigheten byggs till kan samlingssalen behållas och även i fortsättningen användas för publika arrangemang. Rent praktiskt skulle det innebära att föreningen hyr denna lokal av kommunen. Den äldre delen av parken med utomhusteater och dansbana stannar kvar i föreningens ägo.

För att affären ska kunna genomföras krävs formella beslut hos båda huvudmännen.

Bakgrunden är att Arvika kommun och föreningen Folkets Park har diskuterat förutsättningarna för kommunen att ta över Parkhallen. Anledningen är att föreningen ha en ansträngd ekonomi samtidigt som kommunen behöver utöka antalet förskoleplatser i kommunen. Redan idag bedrivs förskoleverksamhet i Parkhallen och bedömningen är att det finns goda förutsättningar att bygga till fastigheten för att skapa ytterligare förskoleavdelningar.

Publika arrangemang

Om fastigheten byggs till kan samlingssalen behållas och även i fortsättningen användas för publika arrangemang. Rent praktiskt skulle det innebära att föreningen hyr denna lokal av kommunen. Den äldre delen av parken med utomhusteater och dansbana stannar kvar i föreningens ägo.

För att affären ska kunna genomföras krävs formella beslut hos båda huvudmännen.