2015-01-21 14:59

2015-01-21 14:59

Vad ska hända med dammen?

ARVIKA

Jan Wettmark (M), undrar i en enkel fråga till Claes Pettersson (S), ordförande i Arvika Kraft AB, vad som ska hända med den trasiga Gate-dammen.

Någon utredning har ännu inte redovisats styrelsen för Arvika Kraft AB, skriver Wettmark, men mycket tyder på att det handlar om stora pengar för att återställa dammen i brukbart skick. Wettmark är dock inne på att det kan vara förnuftigt att laga dammen för att återfå, som han anser, den trevliga vattenspegeln vid infarten till Arvika.

En annan möjlighet är att avyttra dammen till intresserade aktörer inom kraftbolagsbranschen.

Någon utredning har ännu inte redovisats styrelsen för Arvika Kraft AB, skriver Wettmark, men mycket tyder på att det handlar om stora pengar för att återställa dammen i brukbart skick. Wettmark är dock inne på att det kan vara förnuftigt att laga dammen för att återfå, som han anser, den trevliga vattenspegeln vid infarten till Arvika.

En annan möjlighet är att avyttra dammen till intresserade aktörer inom kraftbolagsbranschen.